Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Projecte: Ajuts a grups i xarxesGrups de recerca

Detalls del projecte

Description

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut

El G.R. PSITIC(URL), desenvolupa la seva activitat investigadora, formativa i de transferència de coneixement i serveis, entorn als nous paradigmes socioeducacionals comunitaris, inclusors i en xarxa, i específicament entorn la qualitat i sostenibilitat dels processos de transformació i innovació educativa, amb el suport de les TIC i els nous entorns sociodigitals. La nostra recerca s’endinsa, des de diferents angles, en els nous reptes de l’educació del segle XXI i el seu lideratge, posant una especial atenció a les escletxes o fractures que aquests nous paradigmes i marcs relacionals estan reportant a nivell educatiu i social. Amb el pas dels anys, el focus transversal a les diferents línies de PSITIC ha esdevingut els nous estils, models i estratègies de lideratge de l’acció educativa transformadora, fonamentada en la xarxa de coresponsabilitats socioeducatives dels diferents agents socials i educatius atenent tant a contextos de vulnerabilitat com a contextos d’èxit i inclusió.
AcrònimPSITIC
EstatusActiu
Data efectiva d'inici i finalització1/01/2230/06/25