Pau en família: discursos de les famílies davant les violències que afecten el seus fills i filles en vista a la seva incidència en l pacificació de les societats polaritzades

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/03/2028/02/21