Early career researchers’ publication and research dissemination across contexts and cultures

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"El nostre equip ha liderat diferents projectes de recerca, tant nacionals (CSO2013-41108-R), com internacionals (2017-1-ES01-KA203-038303) centrats en l’anàlisi dels reptes que suposa convertir-se en investigador en el context actual. Els resultats apunten: a) l’existència de diferents perfils d’investigadors que afecten les possibilitats de publicació i disseminació de la recerca en contextos internacionals, interdisciplinaris i transnacionals; b) un nombre elevat d’incidents crítics, relacionats amb els nous gèneres i formats de publicació científica; i c) la necessitat de fomentar la recerca responsable (RRI), vinculada als reptes de la societat – SWAFS- requereix el desenvolupament de projectes fora dels contextos exclusivament acadèmics pels quals molts joves investigadors no han estat preparats. Cal doncs, dimensionar els contextos de recerca emergents i avaluar l'efectivitat de propostes de formació innovadores que facilitin la gestió de la publicació i disseminació científica en aquests contextos.
El projecte pretén:
1. Conèixer de primera mà les propostes innovadores que s’estan duent a terme a la U. de Helsinki, on K. Pyhältö, ha iniciat la recollida d’informació sobre els contextos de recerca emergents i ha desenvolupat un seminari per promoure el desenvolupament de perfils d’escriptors compatibles amb les noves exigències de publicació i disseminació científiques.
2. Contrastar aquestes propostes amb el model de la EUA, centrat en la comunicació de la recerca, però d'abast més integral (open science & researcher trajectories) liderat per L. McAlpine.
3. Desenvolupar una proposta conjunta amb la U. de Helsinki per afavorir la gestió de la publicació i disseminació científica en contextos emergents, interdisciplinaris i transnacionals dins i fora de l’acadèmia.
4. Pilotar i avaluar la proposta amb post-docs com a continuació del seminari d’escriptura i publicació científica que des de fa 10 anys du a terme el nostre equip."

Layman's description

"El nostre equip ha liderat diferents projectes de recerca, tant nacionals (CSO2013-41108-R), com internacionals (2017-1-ES01-KA203-038303) centrats en l’anàlisi dels reptes que suposa convertir-se en investigador en el context actual. Els resultats apunten: a) l’existència de diferents perfils d’investigadors que afecten les possibilitats de publicació i disseminació de la recerca en contextos internacionals, interdisciplinaris i transnacionals; b) un nombre elevat d’incidents crítics, relacionats amb els nous gèneres i formats de publicació científica; i c) la necessitat de fomentar la recerca responsable (RRI), vinculada als reptes de la societat – SWAFS- requereix el desenvolupament de projectes fora dels contextos exclusivament acadèmics pels quals molts joves investigadors no han estat preparats. Cal doncs, dimensionar els contextos de recerca emergents i avaluar l'efectivitat de propostes de formació innovadores que facilitin la gestió de la publicació i disseminació científica en aquests contextos.
El projecte pretén:
1. Conèixer de primera mà les propostes innovadores que s’estan duent a terme a la U. de Helsinki, on K. Pyhältö, ha iniciat la recollida d’informació sobre els contextos de recerca emergents i ha desenvolupat un seminari per promoure el desenvolupament de perfils d’escriptors compatibles amb les noves exigències de publicació i disseminació científiques.
2. Contrastar aquestes propostes amb el model de la EUA, centrat en la comunicació de la recerca, però d'abast més integral (open science & researcher trajectories) liderat per L. McAlpine.
3. Desenvolupar una proposta conjunta amb la U. de Helsinki per afavorir la gestió de la publicació i disseminació científica en contextos emergents, interdisciplinaris i transnacionals dins i fora de l’acadèmia.
4. Pilotar i avaluar la proposta amb post-docs com a continuació del seminari d’escriptura i publicació científica que des de fa 10 anys du a terme el nostre equip."
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1931/12/19