Cómo promover la competencia social de los niños con trastornos del desarrollo en entornos naturales (Escuela Infantil y familia) - EDU2014-58452-R

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"El projecte que es presenta a la present convocatòria s´ha d’entendre com un acció complementària i pertinent per a la realització del projecte de recerca EDU 2014-58452-R (I+D+I Retos) que ens acaba de ser concedit.

La finalitat d'aquesta recerca és promoure la competència social (CS) dels nens amb trastorns en el desenvolupament i, en particular, amb discapacitat intel·lectual (DID) en el context familiar i escolar. El domini de la CS és imprescindible per a la plena participació i qualitat de vida de totes les persones. Ara bé, els nens amb DID tenen un risc més elevat de mostrar dificultats significatives en la seva capacitat d'establir relacions amb els seus iguals i fer amistats i, per tant, per a la seva acceptació i plena inclusió en la comunitat.

Els objectius de la recerca són:

Objectiu general:

• Dissenyar i dur a terme un programa encaminat a que els pares i els professionals de l'educació infantil promoguin la interacció entre iguals de nens de 3 a 5 anys amb DID en el context familiar i escolar.

Objectius específics:

• Elaborar un protocol que integri diferents fonts d'informació i mesures (observació directa a casa i a l'escola, escales, opinió dels pares, professors i companys) que permetin avaluar de forma vàlida i fiable, en contextos naturals, la interacció entre iguals dels nens amb DID.

• Elaborar i portar a la pràctica una proposta d'intervenció per als professionals dels centres d'educació infantil orientada a promoure la interacció entre iguals dels nens amb DID que incorpori tant les activitats a l'aula com les quals es realitzin en el context escolar.

• Elaborar i portar a la pràctica una proposta d'intervenció per a les famílies d'alguns dels nens amb DID que assisteixen a les escoles infantils que participin en la recerca que afavoreixi la interacció entre iguals dels seus fills en les rutines diàries en entorns naturals significatius per a l'adquisició d'aquesta competència.

"

Layman's description

"El projecte que es presenta a la present convocatòria s´ha d’entendre com un acció complementària i pertinent per a la realització del projecte de recerca EDU 2014-58452-R (I+D+I Retos) que ens acaba de ser concedit.

La finalitat d'aquesta recerca és promoure la competència social (CS) dels nens amb trastorns en el desenvolupament i, en particular, amb discapacitat intel·lectual (DID) en el context familiar i escolar. El domini de la CS és imprescindible per a la plena participació i qualitat de vida de totes les persones. Ara bé, els nens amb DID tenen un risc més elevat de mostrar dificultats significatives en la seva capacitat d'establir relacions amb els seus iguals i fer amistats i, per tant, per a la seva acceptació i plena inclusió en la comunitat.

Els objectius de la recerca són:

Objectiu general:

• Dissenyar i dur a terme un programa encaminat a que els pares i els professionals de l'educació infantil promoguin la interacció entre iguals de nens de 3 a 5 anys amb DID en el context familiar i escolar.

Objectius específics:

• Elaborar un protocol que integri diferents fonts d'informació i mesures (observació directa a casa i a l'escola, escales, opinió dels pares, professors i companys) que permetin avaluar de forma vàlida i fiable, en contextos naturals, la interacció entre iguals dels nens amb DID.

• Elaborar i portar a la pràctica una proposta d'intervenció per als professionals dels centres d'educació infantil orientada a promoure la interacció entre iguals dels nens amb DID que incorpori tant les activitats a l'aula com les quals es realitzin en el context escolar.

• Elaborar i portar a la pràctica una proposta d'intervenció per a les famílies d'alguns dels nens amb DID que assisteixen a les escoles infantils que participin en la recerca que afavoreixi la interacció entre iguals dels seus fills en les rutines diàries en entorns naturals significatius per a l'adquisició d'aquesta competència.

"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1531/12/15