Human-Environment Research

Project: Research Groups and Network GrantsResearch Groups

Project Details

Description

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut i finançat

El grup HER fa recerca sobre la relació entre l’individu i el seu entorn. Això engloba des d’aspectes tant humans com la generació de veu, o entendre la interdependència dels nostres sentits, a la creació d’espais reals i virtuals, i estudiar com interaccionem amb ells. Per tal d’abordar un objectiu tant ampli, el HER es divideix en 8 línies principals de recerca. Les línies d’acústica i àudio, processament de la parla, interacció i visió per computador es centren en la comprensió de fenòmens físics i en la creació d’eines per l’anàlisi, simulació i validació de tecnologies lligades a la relació individu/entorn. Per altra banda, les línies d’arquitectura, representació i computació, arquitectura social, aprenentatge millorat per la tecnologia, i animació i arts digitals fan ús de les tecnologies desenvolupades per a la creació de continguts. Sigui quin sigui la línia de recerca, l’individu i la seva interacció amb l’entorn es troben sempre al centre de la recerca duta a terme pel HER.
AcronymHuman-Environment Research
StatusActive
Effective start/end date1/01/2230/06/25