Ramon Llull: Ser i Saber. El llegat lul·lià a la URL amb motiu dels 700 anys de la seva mort (1315-2015)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

El desplegament d'actes institucionals de tot tipus organitzats amb motiu de la commemoració dels 700 anys de la mort de Ramon Llull mostra clarament la importància i actualitat d'aquest intel·lectual universal. Tanmateix, també deixa al descobert una situació sobre la qual ens cal reflexionar: el Comitè Assessor de l'any Llull depenent de la Generalitat no compta amb cap representant de la URL per bé que aquesta universitat inclou professors experts en aquesta temàtica, compta amb una Càtedra Ramon Llull i amb un Ideari que explicita clarament que la nostra Universitat s'inspira en el llegat lul·lià. Caldrà reflexionar per part dels òrgans pertinents sobre el fet que cap institució pensi en la URL quan es tracta d'una commemoració lul·liana (aquest oblit ja es va produir no fa gaires anys quan no es va pensar en la URL en el projecte de publicació de l'obra completa de Llull en el Corpus Christianorum)... En tot cas, el projecte que presentem aspira a fer una aportació en l'any lul·lià que expliciti, per una part, l'interès de la URL en aplicar l'Ideari de la institució i, per una altra part, lliurar una publicació que quedi com a text de referència actualitzat (juntament amb el llibre de Francesc Torralba. Blanquerna, l'herència d'un estil, i la tesi doctoral de la professora M.Àngels Riera) que pugui ser útil al professorat de la URL interessat en l'herència de Llull i el seu impacte sobre la nostra universitat. En aquest sentit, els objectius del projecte són dos: 1.- dur a terme un estudi, a partir de les publicacions més recents sobre Ramon Llull, que permeti detectar aquells aspectes més destacables de la concepció lul·liana sobre l'educació i el paper de l'estudiant-professor en el conjunt de la seva societat. 2.- Fer una publicació que reculli aquesta recerca amb la finalitat de romandre com a text de referència de l'Ideari de la URL.

Layman's description

El desplegament d'actes institucionals de tot tipus organitzats amb motiu de la commemoració dels 700 anys de la mort de Ramon Llull mostra clarament la importància i actualitat d'aquest intel·lectual universal. Tanmateix, també deixa al descobert una situació sobre la qual ens cal reflexionar: el Comitè Assessor de l'any Llull depenent de la Generalitat no compta amb cap representant de la URL per bé que aquesta universitat inclou professors experts en aquesta temàtica, compta amb una Càtedra Ramon Llull i amb un Ideari que explicita clarament que la nostra Universitat s'inspira en el llegat lul·lià. Caldrà reflexionar per part dels òrgans pertinents sobre el fet que cap institució pensi en la URL quan es tracta d'una commemoració lul·liana (aquest oblit ja es va produir no fa gaires anys quan no es va pensar en la URL en el projecte de publicació de l'obra completa de Llull en el Corpus Christianorum)... En tot cas, el projecte que presentem aspira a fer una aportació en l'any lul·lià que expliciti, per una part, l'interès de la URL en aplicar l'Ideari de la institució i, per una altra part, lliurar una publicació que quedi com a text de referència actualitzat (juntament amb el llibre de Francesc Torralba. Blanquerna, l'herència d'un estil, i la tesi doctoral de la professora M.Àngels Riera) que pugui ser útil al professorat de la URL interessat en l'herència de Llull i el seu impacte sobre la nostra universitat. En aquest sentit, els objectius del projecte són dos: 1.- dur a terme un estudi, a partir de les publicacions més recents sobre Ramon Llull, que permeti detectar aquells aspectes més destacables de la concepció lul·liana sobre l'educació i el paper de l'estudiant-professor en el conjunt de la seva societat. 2.- Fer una publicació que reculli aquesta recerca amb la finalitat de romandre com a text de referència de l'Ideari de la URL.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1531/12/15