Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat

Proyecto: Ayudas a grupos y redesGrupos de investigación

Detalles del proyecto

Descripción

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut

El Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat (GRIES) està reconegut com a grup consolidat i es compon d'investigadors/es, professors/es col·laboradors, becaris/es i estudiants de doctorat que treballen en la investigació de l’esport i les activitats físiques contemporànies com a fenomen social de primer ordre en el context internacional i, amb un èmfasi especial a Catalunya. El grup s'articula a través de 5 línies de recerca: a)Innovació i psicologia en el rendiment esportiu, b) Educació Física i esport en edat escolar, c) Gestió organitzacions, projectes i instal·lacions, d) esport, intervenció social i cooperació, e)Història i moviments socials en l'Esport. L'activitat científica del grup es centra en 4 grans àrees: 1. elaboració i desenvolupament de projectes de recerca competitius, 2. elaboració de projectes de transferència a entitats i administració pública, 3. Difusió científica i lideratge de xarxes de recerca i 4. Formació doctoral d'investigadors/es.
SiglaGRIES
EstadoActivo
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/2230/06/25