Conocimiento y uso de los verificadores de datos: ¿una herramienta para la regeneración de la autoridad periodística en un entorno polarizado?

Títol traduït de la contribució: Coneixement i ús dels verificadors de fets: Una eina per a la regeneració de l’autoritat periodística en un entorn polaritzat?

Ester Almenar, David Puertas Graell, Carlos Miguel Ruiz Caballero, Jaume Suau, Pere Masip Masip

Producció científica: Article en revista indexadaArticleAvaluat per experts

2 Cites (Scopus)

Resum

El principi d’autoritat en el periodisme s’articula al voltant de conceptes centrals com objectivitat, verificació i distància/neutralitat (Schudson, 1978; Kovach i Rosenstiel, 2007; Deuze, 2005). En el nou ordre de desinformació en el qual es qüestiona l’autoritat del periodisme, la verificació de dades (en anglès, fact-checkers) es presenta com un possi-ble antídot (Walter et al., 2020). Aquest estudi presenta resultats sobre les percepcions dels ciutadans sobre l’autoritat periodística i el paper i coneixement general sobre els veri-ficadors. Basats en una enquesta nacional (n = 1001) representativa del conjunt de la població, les nostres troballes mostren que el 50,5% dels enquestats manifesten desconèi-xer què són els verificadors de fets i el 15,2% saben què són però reconeixen no fer-los servir mai. Només el 4,1% els utilitza de manera habitual. Les nostres dades apunten cap a una troballa rellevant: en un sistema de mitjans altament polaritzat com l’espanyol, els verificadors de fets difícilment poden combatre eficaçment la propagació de la desinfor-mació. El seu paper s’ha d’articular en el marc d’una estratègia de lluita contra la desin-formació més àmplia que condueixi a una recuperació de la confiança en el periodisme.
Títol traduït de la contribucióConeixement i ús dels verificadors de fets: Una eina per a la regeneració de l’autoritat periodística en un entorn polaritzat?
Idioma originalCastellà
Pàgines (de-a)113-129
Nombre de pàgines17
RevistaAnalisi
Volum66
DOIs
Estat de la publicacióPublicada - 30 de juny 2022

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Coneixement i ús dels verificadors de fets: Una eina per a la regeneració de l’autoritat periodística en un entorn polaritzat?'. Junts formen un fingerprint únic.

Com citar-ho