Elaboración de una escala para medir la calidad de vida de las familias con hijos/as con discapacidad intelectual

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0630/09/09

UNESCO

  • Deficiència mental (vegeu 5802.05 i 6103.05)
  • Deficiència mental (vegeu 5802.05 i 6102.03)

Paraules Clau

  • Famílies amb fills amb discapacitat intel·lectual
  • Discapacitat Intel·lectual
  • Calidad de Vida familiar
  • mesura de qualitat de vida
  • conceptualització de qualitat de vida