Avaluació de l'impacte NCA (Nou Context d'Aprenentatge). Desplegament, integració de dades i anàlisi.

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"El NCA (Nou Context d'Aprenentatge) es el nou model educatiu que s'ha disseny dins de La Salle ARLEP (Asosiación Regional de La Salle Esapaña y Portugal) amb l'objectiu d'establir un marc propio en totes les seus centres educatius i en totes les etapes educatives, des de l'Educació Infantil, passant per l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat o la Formació Professional, fins a la Universidad (ISBN: 978-84-7221-935-9). Durant els cursos 2018-2019 i 2019-2020 es van dissenyar i realitzar desplegaments a diversos centres a nivell nacional (infantil, primaria i primers cursos de grau a la universitat.
A la Convocatòria d'Ajuts a l'activitat de Recerca del PDI de la URL 2020, es va concedir i desenvolupar un primer projecte que tenia com objectiu la definició d'un model d'avaluació de l'impacte en el desplegament de l'NCA. A través d'aquest projecte es va dissenyar el model d'avaluació del desplegament de NCA basat en les 5 dimensions descrites en la proposta, es va crear una metodologia iterativa de desenvolupament del model basant en instruments i indicadors i es van disssenyar diferents instruments per la recollida de dades per la obtenció d'indicadors. Tot això va ser contrastat i validat a través de la comunitat científica mitjançant publicacions de ponències a un congrès internacional.
Aquest projecte 2021 pretén donar continuitat a la feina realitzada en el projecte anterior posant focus en el desplegament efectiu del model d'avaluació de l'impacte. És per això que el projecte té com a objectius:
- Treballar en un model centralitzat de recollida de dades i indicadors que permetin un tractament integral de les mateixes, alhora que garanteixin els principis de seguretat i privacitat.
- Desplegar els diferents instruments de mesura dissenyats en l'etapa anterior (famílies, educadors, formacions) en els centres educatius que a partir del 2021-22 desenvolupen NCA en les seves etapes educatives.
- Realitzar les primeres anàlisis a partir de les dades recollides."

Layman's description

"El NCA (Nou Context d'Aprenentatge) es el nou model educatiu que s'ha disseny dins de La Salle ARLEP (Asosiación Regional de La Salle Esapaña y Portugal) amb l'objectiu d'establir un marc propio en totes les seus centres educatius i en totes les etapes educatives, des de l'Educació Infantil, passant per l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat o la Formació Professional, fins a la Universidad (ISBN: 978-84-7221-935-9). Durant els cursos 2018-2019 i 2019-2020 es van dissenyar i realitzar desplegaments a diversos centres a nivell nacional (infantil, primaria i primers cursos de grau a la universitat.
A la Convocatòria d'Ajuts a l'activitat de Recerca del PDI de la URL 2020, es va concedir i desenvolupar un primer projecte que tenia com objectiu la definició d'un model d'avaluació de l'impacte en el desplegament de l'NCA. A través d'aquest projecte es va dissenyar el model d'avaluació del desplegament de NCA basat en les 5 dimensions descrites en la proposta, es va crear una metodologia iterativa de desenvolupament del model basant en instruments i indicadors i es van disssenyar diferents instruments per la recollida de dades per la obtenció d'indicadors. Tot això va ser contrastat i validat a través de la comunitat científica mitjançant publicacions de ponències a un congrès internacional.
Aquest projecte 2021 pretén donar continuitat a la feina realitzada en el projecte anterior posant focus en el desplegament efectiu del model d'avaluació de l'impacte. És per això que el projecte té com a objectius:
- Treballar en un model centralitzat de recollida de dades i indicadors que permetin un tractament integral de les mateixes, alhora que garanteixin els principis de seguretat i privacitat.
- Desplegar els diferents instruments de mesura dissenyats en l'etapa anterior (famílies, educadors, formacions) en els centres educatius que a partir del 2021-22 desenvolupen NCA en les seves etapes educatives.
- Realitzar les primeres anàlisis a partir de les dades recollides."
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/2131/12/21