Grup Enginyeria de Productes Industrials

Proyecto: Ayudas a grupos y redesGrupos de investigación

Detalles del proyecto

Descripción

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut

L’activitat del grup en el període d’avaluació reconegut per AGAUR com SGR 2017 amb data 28/10/2021 es resumia en 33 publicacions en revistes, 3 tesis doctorals dirigides per investigadors del grup, 1 patent amb participació d’investigadors del grup i 6 projectes competitius amb investigador principal del grup.
En l'actualitat el grup està format per 7 doctors a temps complert i 3 enginyers amb un total de 4 dones i 6 homes amb la incorporació de la Dra. Ibuki Kusano. A l'annex es traslladen 15 dels 17 articles Q1 publicats pels membres del grup. També es destaquen 2 tesis defensades i 3 tesis amb finançament competitiu. Destaquem la reincorporació a temps complert del Dr. Pere Palacín després de 7 anys com a Director General d'Energia, Mines i Seguretat a la Generalitat amb la direcció d'un doctorat industrial. El grup té més de 3 projectes competitius, 3 sexenis vius, projectes per valor molt per sobre dels 60.000,00€.
SiglaGEPI
EstadoActivo
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/2230/06/25