Grup Enginyeria de Productes Industrials

Project: Research Groups and Network GrantsResearch Groups

Project Details

Description

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut

L’activitat del grup en el període d’avaluació reconegut per AGAUR com SGR 2017 amb data 28/10/2021 es resumia en 33 publicacions en revistes, 3 tesis doctorals dirigides per investigadors del grup, 1 patent amb participació d’investigadors del grup i 6 projectes competitius amb investigador principal del grup.
En l'actualitat el grup està format per 7 doctors a temps complert i 3 enginyers amb un total de 4 dones i 6 homes amb la incorporació de la Dra. Ibuki Kusano. A l'annex es traslladen 15 dels 17 articles Q1 publicats pels membres del grup. També es destaquen 2 tesis defensades i 3 tesis amb finançament competitiu. Destaquem la reincorporació a temps complert del Dr. Pere Palacín després de 7 anys com a Director General d'Energia, Mines i Seguretat a la Generalitat amb la direcció d'un doctorat industrial. El grup té més de 3 projectes competitius, 3 sexenis vius, projectes per valor molt per sobre dels 60.000,00€.
AcronymGEPI
StatusActive
Effective start/end date1/01/2230/06/25