Abordatge de la Inseguretat alimentària post-covid en nuclis urbans i rurals de Catalunya

Proyecto: Ayudas internas/convocatorias propiasProyectos

Detalles del proyecto

Descripción

"Des de l'inici del decret d'alarma per la covid-19, el Banc d'Aliments de Barcelona ha multiplicat per quatre els ajuts alimentaris i entitats com Càritas o Creu Roja han llançat programes i ajudes específics per a la cobertura alimentària en el context de la pandèmia. Alhora, gran nombre d'entitats del tercer sector han cessat mentre que n’han aparegut de noves i altres ja existents han reorientat la seva activitat per donar cobertura a la necessitat creixent de l'alimentació digna i adequada.
Aquesta situació posa de manifest diverses problemàtiques que parteixen d'una realitat estructural a l'estat espanyol, concretada en la manca d'instruments polítics que condueixin a la garantia del dret a l’ alimentació digna i adequada. Aquestes problemàtiques s’articulen al voltant de dos eixos: el desenvolupament d’accions de garantia alimentària de manera fragmentada i poc integradora, i l’impacte de la inseguretat alimentària en les desigualtats en salut, per l’efecte de la dieta en el desenvolupament de malalties cròniques no transmissibles.
Així, aquest projecte pretén estudiar el fenomen de la inseguretat alimentària en el marc de la pandèmia COVID-19 i el seu abordatge per part de el teixit social en zones urbanes i rurals de Catalunya, amb la finalitat d’obtenir dades per reorientar l’atenció alimentària d’una manera més eficient.
1. Conèixer l'impacte de la situació COVID-19 en el procés de la distribució-recepció de les ajudes alimentàries a través d'entitats de tercer sector en zones urbanes considerant:
a. Flux de circulació de les ajudes alimentàries entre entitats
b. Gestió interna de les entitats
c. Demanda per part dels usuaris
2. Estudiar l'efecte de la situació COVID-19 en beneficiaris d'ajudes alimentàries en relació a:
a. Estratègies desenvolupades per les famílies per fer front a l'efecte de les dificultats econòmiques en l'alimentació familiar.
b. Percepció d'ajudes per a alimentació i la gestió per part d'usuaris"
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/2031/12/20