Project Details

Description

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut

La recerca del GESPA s’emmarca dins de l’enginyeria ambiental i la sostenibilitat de processos. El grup és una continuació del grup consolidat GESPA (2017 SGR 01016) i està constituït per un equip de científics multidisciplinaris que combinen l’enginyeria química, la biotecnologia i l’anàlisi químic amb un enfocament teòric-experimental per avançar en la sostenibilitat dels processos.

L’objectiu és donar resposta als reptes actuals de la societat: canvi climàtic, escassetat d’aigua, economia circular i sostenibilitat.
Els principals objectius pels propers 3 anys són:
1- Tecnologies sostenibles per la reutilització d'aigua
2- Mitigació de l'impacte dels gasos d'efecte hivernacle. Captura i conversió de CO2 i recuperació de gasos fluorats
3- Economia circular i sostenibilitat energètica
4- Anàlisis de sostenibilitat i processos.
5- Anàlisi i tractament de contaminants tòxics i persistents.
Acronym GESPA
StatusActive
Effective start/end date1/01/2230/06/25