Desenvolupament de metodologies analítiques per a la determinació de retardants de flama emergents en aigües i aplicació al seguiment de la degradació d'aquests contaminants mitjançant electro-oxidació

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

"Els contaminants orgànics persistents (COP) són compostos que presenten les següents característiques: elevada persistència en el medi ambient, capacitat de ser transportats a llarga distància, lipofília, que provoca la seva bioacumulació i biomagnificació, i toxicitat. Davant la preocupació que provoquen, el Conveni d’Estocolm va prohibir la seva producció i ús. Els difeniléters polibromats, retardants de flama, s’han incorporat recentment a la llista del Conveni. A més, han estat considerats com a contaminants perillosos prioritaris en les aigües a la UE. Els Dechloranes, també retardants de flama, comparteixen amb els PBDE les característiques de COP emergents. Sembla lògic el seu control i reducció en el medi ambient.
L’electro-oxidació s’ha mostrat com una tècnica efectiva en l’eliminació de compostos orgànics en aigües residuals. L’electro-oxidació presenta una sèrie d’avantatges que inclouen una simple instrumentació, versatilitat, compatibilitat amb altres processos i flexibilitat operacional. Una de les claus en els processos d’electro-oxidació és el material dels elèctrodes. Els ànodes de BDD (Boron Doped Diamond) són materials interessant ja que tenen un ampli ventall de potencial en solucions aquoses, baixa corrent de fons, són inerts a l’adsorció, tenen una alta robustesa i una alta resistència a la corrosió.
L’objectiu del projecte és el desenvolupament d’una metodologia d’anàlisi que permeti determinar les dues famílies (PBDE i Dechloranes) en aigües de diferent naturalesa (continentals, marines, efluents industrials, etc.) i estudiar l’eficiència de l’electró-oxidació per tal d’eliminar aquests compostos de les aigües.
El projecte pretén enfortir les capacitats analítiques del grup GESPA (Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals) en l’àmbit de l’aigua, així com enfortir la línia de recerca sobre millora dels processos de reutilització d’aigües en un context d’economia circular que el grup vol desenvolupar en els propers anys."

Layman's description

"Els contaminants orgànics persistents (COP) són compostos que presenten les següents característiques: elevada persistència en el medi ambient, capacitat de ser transportats a llarga distància, lipofília, que provoca la seva bioacumulació i biomagnificació, i toxicitat. Davant la preocupació que provoquen, el Conveni d’Estocolm va prohibir la seva producció i ús. Els difeniléters polibromats, retardants de flama, s’han incorporat recentment a la llista del Conveni. A més, han estat considerats com a contaminants perillosos prioritaris en les aigües a la UE. Els Dechloranes, també retardants de flama, comparteixen amb els PBDE les característiques de COP emergents. Sembla lògic el seu control i reducció en el medi ambient.
L’electro-oxidació s’ha mostrat com una tècnica efectiva en l’eliminació de compostos orgànics en aigües residuals. L’electro-oxidació presenta una sèrie d’avantatges que inclouen una simple instrumentació, versatilitat, compatibilitat amb altres processos i flexibilitat operacional. Una de les claus en els processos d’electro-oxidació és el material dels elèctrodes. Els ànodes de BDD (Boron Doped Diamond) són materials interessant ja que tenen un ampli ventall de potencial en solucions aquoses, baixa corrent de fons, són inerts a l’adsorció, tenen una alta robustesa i una alta resistència a la corrosió.
L’objectiu del projecte és el desenvolupament d’una metodologia d’anàlisi que permeti determinar les dues famílies (PBDE i Dechloranes) en aigües de diferent naturalesa (continentals, marines, efluents industrials, etc.) i estudiar l’eficiència de l’electró-oxidació per tal d’eliminar aquests compostos de les aigües.
El projecte pretén enfortir les capacitats analítiques del grup GESPA (Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals) en l’àmbit de l’aigua, així com enfortir la línia de recerca sobre millora dels processos de reutilització d’aigües en un context d’economia circular que el grup vol desenvolupar en els propers anys."
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17