Finançament de la innovació, la internacionalització i el creixement de l'empresa catalana

David Castillo Merino, Oriol Amat, Patricia Crespo Sogas

Producció científica: Llibre

Títol traduït de la contribucióF in an ç a m en t d e l a i nn ova c i ó , l a i n t e r n a c i o n ali t z a c i ó i e l c r e i x e m en t d e l ' e m p r e s a c a t a l a n a: Finançament de la innovació, la internacionalització i el creixement de l'empresa catalana
Idioma originalCatalà
EditorFundació Empresa i Ciència
Nombre de pàgines209
ISBN (imprès)9788493799304
Estat de la publicacióPublicada - 1 de maig 2011

Com citar-ho