Finançament de la innovació, la internacionalització i el creixement de l'empresa catalana

David Castillo Merino, Oriol Amat, Patricia Crespo Sogas

Research output: Book

Translated title of the contributionF in an ç a m en t d e l a i nn ova c i ó , l a i n t e r n a c i o n ali t z a c i ó i e l c r e i x e m en t d e l ' e m p r e s a c a t a l a n a: Finançament de la innovació, la internacionalització i el creixement de l'empresa catalana
Original languageCatalan
PublisherFundació Empresa i Ciència
Number of pages209
ISBN (Print)9788493799304
Publication statusPublished - 1 May 2011

Cite this