Factors rellevants en la satisfacció dels professionals en centres d’educació infantil: percepció del seu exercici en la relació amb infants, famílies i territori

Producció científica: Article en revista indexadaArticleAvaluat per experts

Resum

L’estudi que presentem té per objecte conèixer la percepció dels educadors de centres educatius infantils 0-3 en relació amb l’exercici i la satisfacció professional. Així mateix, cerca identificar factors rellevants que incideixin en el nivell de satisfacció professional. Per això es va construir
un qüestionari ad hoc compost per 48 preguntes de tipologies diverses (obertes, tancades, de resposta múltiple, tipus Likert), per explorar la percepció de l’exercici professional en les dimensions considerades fonamentals segons la bibliografia consultada: atenció directa als infants del centre
infantil, comunicació amb les famílies i treball en xarxa amb els agents del territori. Van respondre al qüestionari 119 professionals de 19 centres educatius infantils. Es va dur a terme una anàlisi de tipus descriptiu i inferencial de les dades utilitzant el programa d’anàlisi estadística SPPS 26.0. Els resultats mostren una alta percepció d’exercici i satisfacció en l’atenció directa amb l’infant i en la
comunicació amb les famílies, i més baixa en relació amb el treball en xarxa. Pel que fa als factors rellevants que incideixen en el nivell de satisfacció, destaquen la comunicació fluida amb les famílies i el fet de compartir-hi criteris educatius; essent aquesta darrera variable l’única que mostra una relació estadísticament significativa amb totes les mesures de satisfacció professional analitzades. La
discussió fa palès la importància de reforçar el treball amb les famílies i els professionals del territori més enllà de l’aula concreta on es desenvolupa l’acció educativa.
Títol traduït de la contribucióRelevant factors in the satisfaction of staff at early childhood education centres: perception of their performance in their relations with children, families and territory
Idioma originalCatalà
Pàgines (de-a)97-118
RevistaEducació social. Revista d'intervenció sòcioeducativa
Número81
DOIs
Estat de la publicacióPublicada - d’oct. 2023

Keywords

  • Familia
  • Petita infància
  • treball en equip
  • interdisciplinarietat
  • satisfacción profesional

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Factors rellevants en la satisfacció dels professionals en centres d’educació infantil: percepció del seu exercici en la relació amb infants, famílies i territori'. Junts formen un fingerprint únic.

Com citar-ho