TRANSARC- entorn d'aprenentatge per promoure la interrelació entre assignatures i programes acadèmics

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"La transversalitat és un dels trets diferencials del model pedagògic al Campus de La Salle, dintre dels programes acadèmics (arquitectura), entre programes de diferents àmbits (arquitectura i enginyeria). Així mateix, promoure la interrelació entre línies i grups de recerca és uns dels objectius del vigent pla estratègic.

El grup de recerca ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle te una llarga trajectòria en la creació d’entorns d’aprenentatge col·laboratiu (OIKODOMOS, OIKONET, ARKINET, SDR:NET, FIXA-T’HI) per potenciar la interdisciplinarietat, la interrelació entre matèries, i la col·laboració entre escoles i universitats. Per potenciar aquesta col.laborció cal disposar d’eines que facilitin interrelació entre alumnes i professors de diferents assignatures, al voltant del desenvolupament de treballs transversals. En aquesta línia, el Setembre de 2019 el grup ARC va començar a crear un nou entorn d’aprenentatge col·laboratiu pel segon curs del programa d’arquitectura, anomenat TRANSARC.

El propòsit del projecte es continuar amb el desenvolupament de l’entorn amb l’objectiu de finalitzar l’entorn i desplegar-lo en el proper curs acadèmic 2019-20. Concretament, es tracta de completar el mòdul de treball col·laboratiu entre assignatures, i el portal web TRANSARC, en el que es farà accessible al públic la selecció de treballs dels alumnes. Aquesta web permetrà difondre el treball d’innovació pedagògica del campus. Per tal de promoure la implicació d’altres grups de recerca en aquest projecte, es proposarà al grup GRETEL portar a terme un estudi d’aplicabilitat del model pedagògic (el entorn i la metodologia TRANSARC) a altres àmbits (enginyeria, arts digitals, business). En aquesta mateixa línia, el grup GTM portarà a terme un estudi d’usabilitat de la nova eina.
"

Layman's description

"La transversalitat és un dels trets diferencials del model pedagògic al Campus de La Salle, dintre dels programes acadèmics (arquitectura), entre programes de diferents àmbits (arquitectura i enginyeria). Així mateix, promoure la interrelació entre línies i grups de recerca és uns dels objectius del vigent pla estratègic.

El grup de recerca ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle te una llarga trajectòria en la creació d’entorns d’aprenentatge col·laboratiu (OIKODOMOS, OIKONET, ARKINET, SDR:NET, FIXA-T’HI) per potenciar la interdisciplinarietat, la interrelació entre matèries, i la col·laboració entre escoles i universitats. Per potenciar aquesta col.laborció cal disposar d’eines que facilitin interrelació entre alumnes i professors de diferents assignatures, al voltant del desenvolupament de treballs transversals. En aquesta línia, el Setembre de 2019 el grup ARC va començar a crear un nou entorn d’aprenentatge col·laboratiu pel segon curs del programa d’arquitectura, anomenat TRANSARC.

El propòsit del projecte es continuar amb el desenvolupament de l’entorn amb l’objectiu de finalitzar l’entorn i desplegar-lo en el proper curs acadèmic 2019-20. Concretament, es tracta de completar el mòdul de treball col·laboratiu entre assignatures, i el portal web TRANSARC, en el que es farà accessible al públic la selecció de treballs dels alumnes. Aquesta web permetrà difondre el treball d’innovació pedagògica del campus. Per tal de promoure la implicació d’altres grups de recerca en aquest projecte, es proposarà al grup GRETEL portar a terme un estudi d’aplicabilitat del model pedagògic (el entorn i la metodologia TRANSARC) a altres àmbits (enginyeria, arts digitals, business). En aquesta mateixa línia, el grup GTM portarà a terme un estudi d’usabilitat de la nova eina.
"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1931/12/19