Tecnologias Digitals Aplicades a L'Acció Social

  • Leal Cavalcante, Maria Tereza (PI)
  • LABERNIA ROMAGOSA, AINA (Investigador/a)
  • Martínez Rivera, Oscar (Investigador/a)
  • Castelvi Majó , Judith (Investigador/a)
  • Lorenzo Aparicio , Andres (Investigador/a)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"Les professions d'Educació Social i Treball Social es troben sotmeses al repte de respondre a demandes complexes de noves realitats socials. Entre aquestes noves realitats hi ha la intensificació de l'ús de les TIC en àmbits directament relacionats amb la pràctica professional, com ara l'educació, la salut i la participació social. També els col·lectius socials –infants, adolescents i gent gran– són usuaris de productes tecnològics que redefineixen les formes en què es relacionen amb els seus, amb la societat i amb les institucions. L'administració intensifica les solucions digitals en els seus tràmits i les organitzacions desenvolupen aplicacions per relacionar-se amb els seus usuaris. És innegable l'avenç de les TIC en els contextos i en les relacions socials en les quals es mouen les dues professions, però la literatura indica que el ritme d'absorció de les TIC en les pràctiques professionals encara és lent. La poca familiaritat amb els possibles usos de les TIC, un cert grau de rebuig a la tecnologia, el desconeixement i l'absència de programes formatius específics per a aquestes professions són alguns dels factors d'est descompasso.
Entenem que és part de la responsabilitat formativa de la nostra facultat donar respostes a aquest escenari, preparant els professionals per a un ús autònom i creatiu de les TIC, amb una apropiació crítica dels recursos tecnològics disponibles. Per això, reunim un equip d'investigació amb experiència en l'aplicació de les tecnologies en l'àmbit social amb els objectius següents:
1. Realitzar un estat de la qüestió de la literatura i de les diferents aplicacions, solucions i recursos tecnològics d'interès per a la pràctica professional
2. Indagar el nivell de coneixement i acceptació d'aquestes tecnologies amb estudiants de grau i postgrau
3. Estudiar propostes formatives transversals per als graus o formacions específiques de postgrau."

Layman's description

"Les professions d'Educació Social i Treball Social es troben sotmeses al repte de respondre a demandes complexes de noves realitats socials. Entre aquestes noves realitats hi ha la intensificació de l'ús de les TIC en àmbits directament relacionats amb la pràctica professional, com ara l'educació, la salut i la participació social. També els col·lectius socials –infants, adolescents i gent gran– són usuaris de productes tecnològics que redefineixen les formes en què es relacionen amb els seus, amb la societat i amb les institucions. L'administració intensifica les solucions digitals en els seus tràmits i les organitzacions desenvolupen aplicacions per relacionar-se amb els seus usuaris. És innegable l'avenç de les TIC en els contextos i en les relacions socials en les quals es mouen les dues professions, però la literatura indica que el ritme d'absorció de les TIC en les pràctiques professionals encara és lent. La poca familiaritat amb els possibles usos de les TIC, un cert grau de rebuig a la tecnologia, el desconeixement i l'absència de programes formatius específics per a aquestes professions són alguns dels factors d'est descompasso.
Entenem que és part de la responsabilitat formativa de la nostra facultat donar respostes a aquest escenari, preparant els professionals per a un ús autònom i creatiu de les TIC, amb una apropiació crítica dels recursos tecnològics disponibles. Per això, reunim un equip d'investigació amb experiència en l'aplicació de les tecnologies en l'àmbit social amb els objectius següents:
1. Realitzar un estat de la qüestió de la literatura i de les diferents aplicacions, solucions i recursos tecnològics d'interès per a la pràctica professional
2. Indagar el nivell de coneixement i acceptació d'aquestes tecnologies amb estudiants de grau i postgrau
3. Estudiar propostes formatives transversals per als graus o formacions específiques de postgrau."
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1831/12/18