Tecnologias Digitals Aplicades a L'Acció Social

  • Leal Cavalcante, Maria Tereza (Investigador principal)
  • LABERNIA ROMAGOSA, AINA (Investigador/a)
  • Martínez Rivera, Oscar (Investigador/a)
  • Castelvi Majó , Judith (Investigador/a)
  • Lorenzo Aparicio , Andres (Investigador/a)

Proyecto: Ayudas internas/convocatorias propiasProyectos

Detalles del proyecto

Descripción

"Les professions d'Educació Social i Treball Social es troben sotmeses al repte de respondre a demandes complexes de noves realitats socials. Entre aquestes noves realitats hi ha la intensificació de l'ús de les TIC en àmbits directament relacionats amb la pràctica professional, com ara l'educació, la salut i la participació social. També els col·lectius socials –infants, adolescents i gent gran– són usuaris de productes tecnològics que redefineixen les formes en què es relacionen amb els seus, amb la societat i amb les institucions. L'administració intensifica les solucions digitals en els seus tràmits i les organitzacions desenvolupen aplicacions per relacionar-se amb els seus usuaris. És innegable l'avenç de les TIC en els contextos i en les relacions socials en les quals es mouen les dues professions, però la literatura indica que el ritme d'absorció de les TIC en les pràctiques professionals encara és lent. La poca familiaritat amb els possibles usos de les TIC, un cert grau de rebuig a la tecnologia, el desconeixement i l'absència de programes formatius específics per a aquestes professions són alguns dels factors d'est descompasso.
Entenem que és part de la responsabilitat formativa de la nostra facultat donar respostes a aquest escenari, preparant els professionals per a un ús autònom i creatiu de les TIC, amb una apropiació crítica dels recursos tecnològics disponibles. Per això, reunim un equip d'investigació amb experiència en l'aplicació de les tecnologies en l'àmbit social amb els objectius següents:
1. Realitzar un estat de la qüestió de la literatura i de les diferents aplicacions, solucions i recursos tecnològics d'interès per a la pràctica professional
2. Indagar el nivell de coneixement i acceptació d'aquestes tecnologies amb estudiants de grau i postgrau
3. Estudiar propostes formatives transversals per als graus o formacions específiques de postgrau."

Descripción de Layman

"Les professions d'Educació Social i Treball Social es troben sotmeses al repte de respondre a demandes complexes de noves realitats socials. Entre aquestes noves realitats hi ha la intensificació de l'ús de les TIC en àmbits directament relacionats amb la pràctica professional, com ara l'educació, la salut i la participació social. També els col·lectius socials –infants, adolescents i gent gran– són usuaris de productes tecnològics que redefineixen les formes en què es relacionen amb els seus, amb la societat i amb les institucions. L'administració intensifica les solucions digitals en els seus tràmits i les organitzacions desenvolupen aplicacions per relacionar-se amb els seus usuaris. És innegable l'avenç de les TIC en els contextos i en les relacions socials en les quals es mouen les dues professions, però la literatura indica que el ritme d'absorció de les TIC en les pràctiques professionals encara és lent. La poca familiaritat amb els possibles usos de les TIC, un cert grau de rebuig a la tecnologia, el desconeixement i l'absència de programes formatius específics per a aquestes professions són alguns dels factors d'est descompasso.
Entenem que és part de la responsabilitat formativa de la nostra facultat donar respostes a aquest escenari, preparant els professionals per a un ús autònom i creatiu de les TIC, amb una apropiació crítica dels recursos tecnològics disponibles. Per això, reunim un equip d'investigació amb experiència en l'aplicació de les tecnologies en l'àmbit social amb els objectius següents:
1. Realitzar un estat de la qüestió de la literatura i de les diferents aplicacions, solucions i recursos tecnològics d'interès per a la pràctica professional
2. Indagar el nivell de coneixement i acceptació d'aquestes tecnologies amb estudiants de grau i postgrau
3. Estudiar propostes formatives transversals per als graus o formacions específiques de postgrau."
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/1831/12/18