Oci, acció sociocultural i cohesió social

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"1. Impulsar la consolidació de la col·laboració científica internacional en el marc de la recerca sobre lleure, acció sociocultural i cohesió social
2. Organització el 3r Seminari de treball de caràcter científic internacional, en el marc del projecte I+D+I Ocio, acción sociocultural y cohesión social
3. Consolidar la nostra presència activa dins de les xarxes estatals i internacionals de recerca. 4. Augmentar les possibilitats de futures concessions de projectes de recerca en el nivell nacional i internacional.
5. Difondre, mitjançant publicacions de reconegut prestigi impacte científic, comunicacions a congressos científics i la web del GIAS, els diferents resultats que esdevindran d'aquest projecte."

Layman's description

"1. Impulsar la consolidació de la col·laboració científica internacional en el marc de la recerca sobre lleure, acció sociocultural i cohesió social
2. Organització el 3r Seminari de treball de caràcter científic internacional, en el marc del projecte I+D+I Ocio, acción sociocultural y cohesión social
3. Consolidar la nostra presència activa dins de les xarxes estatals i internacionals de recerca. 4. Augmentar les possibilitats de futures concessions de projectes de recerca en el nivell nacional i internacional.
5. Difondre, mitjançant publicacions de reconegut prestigi impacte científic, comunicacions a congressos científics i la web del GIAS, els diferents resultats que esdevindran d'aquest projecte."
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1731/12/17