Les necessitats materials als centres socioeducatius (FASE II: focus grups i proposta formativa)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

La segona part de la recerca sobre les necessitats no materials en centres socioeducatius pretén: a)Definir amb claredat i de forma consensuada les situacions de treball de la dimensió espiritual dels infants aparegudes en la primera fase de la recerca. b) Delimitar les necessitats formatives sobre necessitats no materials i en concret espiritualitat i religiositat aparegudes en la primera fase . Per a aquest objectiu c) Dissenyar un programa d'accions formatives adreçades a professionals dels centres socioeducatius sobre necessitats no materials

Layman's description

La segona part de la recerca sobre les necessitats no materials en centres socioeducatius pretén: a)Definir amb claredat i de forma consensuada les situacions de treball de la dimensió espiritual dels infants aparegudes en la primera fase de la recerca. b) Delimitar les necessitats formatives sobre necessitats no materials i en concret espiritualitat i religiositat aparegudes en la primera fase . Per a aquest objectiu c) Dissenyar un programa d'accions formatives adreçades a professionals dels centres socioeducatius sobre necessitats no materials
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1931/12/19