Les necessitats materials als centres socioeducatius (FASE II: focus grups i proposta formativa)

Proyecto: Ayudas internas/convocatorias propiasProyectos

Detalles del proyecto

Descripción

La segona part de la recerca sobre les necessitats no materials en centres socioeducatius pretén: a)Definir amb claredat i de forma consensuada les situacions de treball de la dimensió espiritual dels infants aparegudes en la primera fase de la recerca. b) Delimitar les necessitats formatives sobre necessitats no materials i en concret espiritualitat i religiositat aparegudes en la primera fase . Per a aquest objectiu c) Dissenyar un programa d'accions formatives adreçades a professionals dels centres socioeducatius sobre necessitats no materials

Descripción de Layman

La segona part de la recerca sobre les necessitats no materials en centres socioeducatius pretén: a)Definir amb claredat i de forma consensuada les situacions de treball de la dimensió espiritual dels infants aparegudes en la primera fase de la recerca. b) Delimitar les necessitats formatives sobre necessitats no materials i en concret espiritualitat i religiositat aparegudes en la primera fase . Per a aquest objectiu c) Dissenyar un programa d'accions formatives adreçades a professionals dels centres socioeducatius sobre necessitats no materials
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/1931/12/19