L'eficiència del diàleg interreligiós com a eina per a la llibertat religiosa a Catalunya

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

Description

El projecte DIALOCAT es proposa identificar les iniciatives de diàleg interreligiós i interconviccional en l'àmbit comunitari a Catalunya, analitzar-les i veure quina influència tenen en el respecte, la promoció i la garantia del dret a la llibertat religiosa i de consciència al país.
L'equip de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència a Catalunya basarà la present investigació en els resultats del primer informe d'anàlisi sobre aquest dret, i mesurarà l'eficiència de les iniciatives de diàleg interreligiós i interconviccional a partir de l'Escala Interconfessional de Llibertat Religiosa Blanquerna (Blanquerna's Interfaith Religious Freedom Scale, BIRF-S). Amb aquest estudi, la Càtedra vol detectar quins projectes s'estan duent a terme, qui els lidera, qui s'hi implica, qui hi participa i quina incidència acaben tenint. Es tracta també de veure en quins àmbits s'implementen, com poden millorar i, fins i tot, si comptem amb casos d'èxit que es poden replicar —tant en altres indrets de Catalunya com en altres països—.
AcrònimDIALOCAT
EstatusActiu
Data efectiva d'inici i finalització27/07/2330/11/24

Finançament

  • Departament de Justícia: 16.000,00 €

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.