Implementació de Mesures Sistemàtiques de Resultats a la Xarxa Pública Catalana

  • Mercadal Rotger, Josep (PI)
  • Perez Testor, Carlos (Investigador/a)
  • Aramburu Alegret, Inés (Investigador/a)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"L'objectiu principal de la proposta és poder tirar endavant un projecte de recerca enmarcat dins de l'Associació per l'Avaluació Sistemàtica de Resultats en Salut Mental (ARSISAM) de la qual la Fundació Vidal i Barraquer hi forma part juntament amb 16 institucions més de tota catalunya que es dediquen a la salut mental publica, i de la que l'Institut Universitati de Salut Mental Vidal i Barraquer n'és el responsable de la recerca. L'objectiu d'ARSISAM és adoptar com a referent l'experiència portada a terme en els últims 15 anys a Anglaterra i generalitzada a d'altres comunitats internacionals. Al voltant de l'any 2000, es va impulsar des del National Health Service del Regne Unit l'avaluació de l'impacte de l'activitat assistencial que es portava a terme en el Children and Adolescents Mental Health Services. Per a poder recol·lectar, gestionar, interpretar i engegar recerques a nivell global, es va fundar l'any 2002 el Child Outcome Research Consortium liderat per la Dra. Miranda Wolpert (del qual en som ""Associate Members""), amb col·laboració amb la University College de Londres.

En aquest sentit, pretenem anar un pas més enllà i avaluar, no només les intervencions en nens i adolescents, sinó també en adults. Per fer-ho, ja hem desenvolupat un software que ens permet avaluar i fer recerca d'una manera eficaç i eficient, en el que l'administració dels qüestionaris per part dels clínics i dels pacients sigui àgil i el recull de les dades sigui rigurós.

Així, el projecte consisteix en aplicar les Mesures Sistemàtiques de Resultats a 3 CSMA's i 4 CSMIJ's per avaluar els canvis mesurats pel professional i els pacients entre l'inici de la intervenció i la seva finalització o desprès de sis mesos i un anys de rebre l'atenció. Per altra banda, també es vol analitzar les variacions en el canvi segons agrupacions diagnòstiques i modalitat dels processos assistencials, controlant la influència dels factors sociodemogràfics i econòmics a les intervencions."

Layman's description

"L'objectiu principal de la proposta és poder tirar endavant un projecte de recerca enmarcat dins de l'Associació per l'Avaluació Sistemàtica de Resultats en Salut Mental (ARSISAM) de la qual la Fundació Vidal i Barraquer hi forma part juntament amb 16 institucions més de tota catalunya que es dediquen a la salut mental publica, i de la que l'Institut Universitati de Salut Mental Vidal i Barraquer n'és el responsable de la recerca. L'objectiu d'ARSISAM és adoptar com a referent l'experiència portada a terme en els últims 15 anys a Anglaterra i generalitzada a d'altres comunitats internacionals. Al voltant de l'any 2000, es va impulsar des del National Health Service del Regne Unit l'avaluació de l'impacte de l'activitat assistencial que es portava a terme en el Children and Adolescents Mental Health Services. Per a poder recol·lectar, gestionar, interpretar i engegar recerques a nivell global, es va fundar l'any 2002 el Child Outcome Research Consortium liderat per la Dra. Miranda Wolpert (del qual en som ""Associate Members""), amb col·laboració amb la University College de Londres.

En aquest sentit, pretenem anar un pas més enllà i avaluar, no només les intervencions en nens i adolescents, sinó també en adults. Per fer-ho, ja hem desenvolupat un software que ens permet avaluar i fer recerca d'una manera eficaç i eficient, en el que l'administració dels qüestionaris per part dels clínics i dels pacients sigui àgil i el recull de les dades sigui rigurós.

Així, el projecte consisteix en aplicar les Mesures Sistemàtiques de Resultats a 3 CSMA's i 4 CSMIJ's per avaluar els canvis mesurats pel professional i els pacients entre l'inici de la intervenció i la seva finalització o desprès de sis mesos i un anys de rebre l'atenció. Per altra banda, també es vol analitzar les variacions en el canvi segons agrupacions diagnòstiques i modalitat dels processos assistencials, controlant la influència dels factors sociodemogràfics i econòmics a les intervencions."
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1931/12/19