Eliminación de dioxinas y otros contaminantes orgánicos persistentes de aceites de pescado con finalidad alimentaria

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0630/09/09

UNESCO

  • Anàlisi cromatrogràfica
  • Espectroscòpia de masses
  • Tecnologia dels aliments. Altres (especifiqueu)

Paraules Clau

  • Aceites de pescado
  • Dioxines
  • Contaminants orgànics persistents
  • Fotoquímica