Educational Data Mining. Improving the spatial skills through new 3D interactive approaches

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1931/12/19