Detalls del projecte

Description

L'educació en management està essent qüestionada en els darrers anys, especialment des de la crisi financera global de 2007. Fins a quin punt aquesta educació està contribuint a formar managers que puguin respondre als reptes personals, organitzatius, socials i mediambientals? Diversos acadèmics del management s'han ocupat de respondre a aquesta pregunta: per anomenar dos autors destacats: John Elkington i Rakesh Kurana (John Elkington (1997) Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business; Rakesh Khurana (2007) From Higher Aims to Hired Hands: The Social Transformation of American Business Schools). També l'ONU ha intervingut en aquest repte i està desenvolupant la iniciativa PRiME (Principles for Responsible Management Education http://www.unprme.org/ ). que implica criteris, accions i indicadors per orientar Escoles de Management de diversos continents. Un dels aspectes que ha rebut atenció en aquests projectes de reforma de l'educació en Management és el treball de la vida interior dels managers i dels estudiants en management. En aquesta línia, de fet, l'Academy of Management té des de fa anys un grup de treball sobre "Spirituality and Religion". L'objectiu del projecte de recerca que presentem és l'aprofundiment en les relacions entre educació en management, espiritualitat i diàleg interreligiós.

Layman's description

L'educació en management està essent qüestionada en els darrers anys, especialment des de la crisi financera global de 2007. Fins a quin punt aquesta educació està contribuint a formar managers que puguin respondre als reptes personals, organitzatius, socials i mediambientals? Diversos acadèmics del management s'han ocupat de respondre a aquesta pregunta: per anomenar dos autors destacats: John Elkington i Rakesh Kurana (John Elkington (1997) Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business; Rakesh Khurana (2007) From Higher Aims to Hired Hands: The Social Transformation of American Business Schools). També l'ONU ha intervingut en aquest repte i està desenvolupant la iniciativa PRiME (Principles for Responsible Management Education http://www.unprme.org/ ). que implica criteris, accions i indicadors per orientar Escoles de Management de diversos continents. Un dels aspectes que ha rebut atenció en aquests projectes de reforma de l'educació en Management és el treball de la vida interior dels managers i dels estudiants en management. En aquesta línia, de fet, l'Academy of Management té des de fa anys un grup de treball sobre "Spirituality and Religion". L'objectiu del projecte de recerca que presentem és l'aprofundiment en les relacions entre educació en management, espiritualitat i diàleg interreligiós.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1931/12/19