Anàlisi dels Processos de Sincronia i Aliança en la lnteracció Humana: Aplicabilitat a la Teràpia de Parella

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"La present proposta s’emmarca dins d’un projecte en xarxa en el qual col·laboren, en l’àmbit nacional, el Grup de Recerca de Parella i Família de la FPCEE Blanquerna, la Universitat de Barcelona, i l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau, i en l’àmbit internacional, els Grups de Recerca de les Facultats de Psicologia de la Universitat de Jyväskylä, Finlàndia, i de la Universitat de Thessaloniki, Grècia.

L’objectiu de la primera part del projecte presentada en aquesta convocatòria és investigar les respostes psicofisiològiques, el diàleg i l’aliança de treball en parelles no clíniques, i que per tant no es troben en situació de crisi, en un context amb múltiples participants i semi-estructurat. Com a finalitat última, el projecte pretén oferir coneixement sobre la interacció humana, contribuint així a la millora de la qualitat de les relacions de parella i incrementant la eficàcia d’aquesta modalitat de tractament. El projecte és pioner en l’anàlisi dels processos de sincronia en un context natural que engloba diversos nivells, alguns explícits, com l’aliança de treball o el diàleg, i d’altres sovint relegats en la recerca en psicoteràpia pel fet de ser de caràcter implícit, com són les expressions facials i la freqüència cardíaca.

Es tracta d’un projecte internacional que ubica al nostre grup de la FPCEE Blanquerna com a centre participant en la recollida i anàlisi de dades i expert en aliança de treball. D’aquesta manera, s’afavorirà la transferència de coneixement obtingut en grups control formats per parelles no clíniques entre els grups de recerca participants i la comparació transcultural dels resultats entre els països de Finlàndia, Grècia i Espanya. L’inici de la col·laboració internacional va comptar amb el suport de l’Ajut a Projectes Tractors de Fons de Recerca (2015-2016) i el començament del projecte en la mostra no clínica de parelles es va dur a terme amb el suport de l’Ajut a Projectes de Recerca del PDI de la URL 2017.
"

Layman's description

"La present proposta s’emmarca dins d’un projecte en xarxa en el qual col·laboren, en l’àmbit nacional, el Grup de Recerca de Parella i Família de la FPCEE Blanquerna, la Universitat de Barcelona, i l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau, i en l’àmbit internacional, els Grups de Recerca de les Facultats de Psicologia de la Universitat de Jyväskylä, Finlàndia, i de la Universitat de Thessaloniki, Grècia.

L’objectiu de la primera part del projecte presentada en aquesta convocatòria és investigar les respostes psicofisiològiques, el diàleg i l’aliança de treball en parelles no clíniques, i que per tant no es troben en situació de crisi, en un context amb múltiples participants i semi-estructurat. Com a finalitat última, el projecte pretén oferir coneixement sobre la interacció humana, contribuint així a la millora de la qualitat de les relacions de parella i incrementant la eficàcia d’aquesta modalitat de tractament. El projecte és pioner en l’anàlisi dels processos de sincronia en un context natural que engloba diversos nivells, alguns explícits, com l’aliança de treball o el diàleg, i d’altres sovint relegats en la recerca en psicoteràpia pel fet de ser de caràcter implícit, com són les expressions facials i la freqüència cardíaca.

Es tracta d’un projecte internacional que ubica al nostre grup de la FPCEE Blanquerna com a centre participant en la recollida i anàlisi de dades i expert en aliança de treball. D’aquesta manera, s’afavorirà la transferència de coneixement obtingut en grups control formats per parelles no clíniques entre els grups de recerca participants i la comparació transcultural dels resultats entre els països de Finlàndia, Grècia i Espanya. L’inici de la col·laboració internacional va comptar amb el suport de l’Ajut a Projectes Tractors de Fons de Recerca (2015-2016) i el començament del projecte en la mostra no clínica de parelles es va dur a terme amb el suport de l’Ajut a Projectes de Recerca del PDI de la URL 2017.
"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1831/12/18