The impact of work‐to‐retirement transitions on social, psycholgical and pysical wellbeing: a scoping review

Proyecto: Ayudas internas/convocatorias propiasProyectos

Detalles del proyecto

Descripción

"La proposta que es presenta correspon a la primera fase del projecte ""The impact of work‐to‐retirement transitions on social, psycholgical and pysical wellbeing”. Aquesta recerca respon a diferents interessos:
- A nivell social i científic: té com a objectiu contribuir a un dels principals reptes socials, que és el de garantir un envelliment saludable, tal i com posen de manifest nombrosos documents institucionals com el PERIS, el Pla de Recerca en Salut, Horitzó 2020, OMS, etc. Proposem centrar-nos en la transició de l’etapa laboral a la jubilació, en torn de la qual s’han descrit nombrosos canvis a nivell social, psicològic i d’estil de vida que tenen el potencial d’influir de manera important en la salut, ampliant l'evidència existent incloent diferents grups poblacionals (gènere, SES, altres aspectes socials). Així pretenem dur a terme un estudi que finalitzi amb el desenvolupament d’una proposta d’intervenció en aquesta etapa que fomenti la salut des de la seva concepció psico-bio-social. Esperem una recerca d’ impacte social, atès el seu alt grau de transferència.
- A nivell de grup: El GRoW és el primer grup de recerca de la FCSB en ser reconegut com a emergent per la Generalitat de Catalunya. Des de la seva creació, el juny de 2017, el grup ha treballat per consolidar la seva activitat de recerca de manera unificada en torn a l'objectiu principal del grup. Comptar amb aquest ajut per iniciar la primera fase pot facilitar la captació de recursos externs en altres convocatòries competitives de nivel autonòmic, nacional i internacional.
A nivell de facultat: La proposta que presentem està totalment alineada amb la missió, visió i valors del Pla de recerca 2018-20, pendent d'aprovació, amb la voluntat de consolidar aquest àmbit de recerca, el treball en xarxa i l'impacte en l’aposta docent de la Facultat.

"

Descripción de Layman

"La proposta que es presenta correspon a la primera fase del projecte ""The impact of work‐to‐retirement transitions on social, psycholgical and pysical wellbeing”. Aquesta recerca respon a diferents interessos:
- A nivell social i científic: té com a objectiu contribuir a un dels principals reptes socials, que és el de garantir un envelliment saludable, tal i com posen de manifest nombrosos documents institucionals com el PERIS, el Pla de Recerca en Salut, Horitzó 2020, OMS, etc. Proposem centrar-nos en la transició de l’etapa laboral a la jubilació, en torn de la qual s’han descrit nombrosos canvis a nivell social, psicològic i d’estil de vida que tenen el potencial d’influir de manera important en la salut, ampliant l'evidència existent incloent diferents grups poblacionals (gènere, SES, altres aspectes socials). Així pretenem dur a terme un estudi que finalitzi amb el desenvolupament d’una proposta d’intervenció en aquesta etapa que fomenti la salut des de la seva concepció psico-bio-social. Esperem una recerca d’ impacte social, atès el seu alt grau de transferència.
- A nivell de grup: El GRoW és el primer grup de recerca de la FCSB en ser reconegut com a emergent per la Generalitat de Catalunya. Des de la seva creació, el juny de 2017, el grup ha treballat per consolidar la seva activitat de recerca de manera unificada en torn a l'objectiu principal del grup. Comptar amb aquest ajut per iniciar la primera fase pot facilitar la captació de recursos externs en altres convocatòries competitives de nivel autonòmic, nacional i internacional.
A nivell de facultat: La proposta que presentem està totalment alineada amb la missió, visió i valors del Pla de recerca 2018-20, pendent d'aprovació, amb la voluntat de consolidar aquest àmbit de recerca, el treball en xarxa i l'impacte en l’aposta docent de la Facultat.

"
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/1831/12/18