Model in vitro avançat de l'aorta ascendent humana - efecte del flux helicoidal en la progressió d'aneurismes aòrtics

Proyecto: Ayudas internas/convocatorias propiasProyectos

Detalles del proyecto

Descripción

"Els objectius científics d’aquest projecte són:
1) Establir un model in vitro simplificat per a estudiar l'efecte dels patrons de flux sobre les cèl·lules endotelials aòrtiques humanes, en co-cultiu amb cèl·lules musculars llises.
2) Seleccionar marcadors proteics rellevants de remodelació vascular i progressió dels aneurismes de l’aorta ascendent
3) Determinar quines condicions són efectives per a la inducció de la via TGF-β1 en cèl·lules endotelials aòrtiques humanes.
4) Comparar l'efecte del flux helicoïdal sobre l'activació de la via TGF-β1 amb el flux parabòlic clàssic i el cultiu estàtic.
5) Estudiar l'efecte del tipus de flux i el temps d'exposició en el fenotip de la cèl·lula endotelial aòrtica humana.
6) Estudiar la interlocució entre cèl·lules musculars llises i cèl·lules endotelials en canviar els perfils de flux entre parabòlic i helicoïdal.

L’objectiu estratègic és publicar els mecanismes de mecanotransducció estudiats per tal de consolidar la nostra reputació en l’àmbit de les malalties aòrtiques i així incrementar les probabilitats d’obtenir fons d’institucions espanyoles i europees (MINECO, ERC) i projectes de col·laboració amb farmacèutiques nacionals i multinacionals. També demanarem ajuts per cobrir costs de personal (FI, FU, “la Caixa”...)."

Descripción de Layman

"Els objectius científics d’aquest projecte són:
1) Establir un model in vitro simplificat per a estudiar l'efecte dels patrons de flux sobre les cèl·lules endotelials aòrtiques humanes, en co-cultiu amb cèl·lules musculars llises.
2) Seleccionar marcadors proteics rellevants de remodelació vascular i progressió dels aneurismes de l’aorta ascendent
3) Determinar quines condicions són efectives per a la inducció de la via TGF-β1 en cèl·lules endotelials aòrtiques humanes.
4) Comparar l'efecte del flux helicoïdal sobre l'activació de la via TGF-β1 amb el flux parabòlic clàssic i el cultiu estàtic.
5) Estudiar l'efecte del tipus de flux i el temps d'exposició en el fenotip de la cèl·lula endotelial aòrtica humana.
6) Estudiar la interlocució entre cèl·lules musculars llises i cèl·lules endotelials en canviar els perfils de flux entre parabòlic i helicoïdal.

L’objectiu estratègic és publicar els mecanismes de mecanotransducció estudiats per tal de consolidar la nostra reputació en l’àmbit de les malalties aòrtiques i així incrementar les probabilitats d’obtenir fons d’institucions espanyoles i europees (MINECO, ERC) i projectes de col·laboració amb farmacèutiques nacionals i multinacionals. També demanarem ajuts per cobrir costs de personal (FI, FU, “la Caixa”...)."
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/1831/12/18

Paraules Clau

  • Cardiovascular
  • Biomedicina
  • Aneurysm