Grup d'Enginyeria de Materials

Proyecto: Ayudas a grupos y redesGrupos de investigación

Detalles del proyecto

Descripción

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut i finançat

Grup interdisciplinari creat el 1998, format per professors i investigadors del departament d'Enginyeria Industrial i de Bioenginyeria de l'IQS. L'any 2005 va entrar a formar part de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (Xarxa IT, Generalitat de Catalunya). Actualment forma part de TECNIO, xarxa que potencia la tecnologia diferencial, la innovació empresarial i l'excel·lència a Catalunya. Compta amb el reconeixement de l'AGAUR com Grup de Recerca Consolidat, des del 2005. La seva activitat se centra en tres àrees: Desenvolupament de nous polímers funcionals, Enginyeria de superfícies i Biomaterials i Bioenginyeria. L'activitat del GEMAT inclou la formació especialitzada, la investigació bàsica i aplicada. Un dels objectius del grup és la transferència de tecnologia orientada al teixit empresarial. La investigació té una clara orientació a l'aplicació industrial dels resultats obtinguts.
SiglaGEMAT
EstadoActivo
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/2230/06/25