Electroquímica i bioanàlisi

Proyecto: Ayudas a grupos y redesGrupos de investigación

Detalles del proyecto

Descripción

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut

L’activitat del grup de recerca es centra en els següents àmbits: desenvolupament de sensors electroquímics per aplicacions relacionades amb l’energia, estudi analític de compostos d’interès com proteïnes, metabòlits o substancies bioactives a partir de metabolòmica no dirigida mitjançant l’aplicació de LC-QTOF (MS/MS), caracterització de suspensions de nanopartícules que poden tenir implicació en diferents camps, com per exemple el biomèdic, amb SP-ICP-MS (Single Particle-ICP-MS) i SC-ICP-MS (Single Cell-ICP-MS) i desenvolupament de biosensors.
SiglaEqba
EstadoActivo
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/2230/06/25