Disseny d'una plataforma bacterial d'expressió d'un enzim industrial per aplicacions alimentàries

Proyecto: Ayudas a proyectosInvestigación

Detalles del proyecto

Descripción

El projecte vol desenvolupar d’una plataforma d'expressió bacteriana per la producció d'enzims industrials, essent l'enzim objectiu una hidrolasa per a utilitzar com a coadjuvant a la indústria alimentaria.

L'equip tècnic de CYGYC-BIOCON ha desenvolupat diferents tècniques per a l'obtenció de productes a base de soques bacterianes per a l’industria alimentaria, en concret llets vegetals, amb la finalitat de proporcionar un producte estable, que assoleixi una augmentada eficiència i productivitat en aquests processos. En particular han identificat un nou enzim amb aplicació en la indústria alimentaria de les llets vegetals que ofereixt millors especificacions, com augment de la solubilitat de les proteïnes vegetals, eliminació d’aromes desagradables, una millor emulsificació i en general una millora d’aquest tipus de producte a nivell organolèptic.

L’objectiu principal del projecte de Doctorat Industrial és dissenyar i dsenvolupar sistemes d’expressió bacteriana que produeixin proteïna activa extracel·lular sense necessitat d’activació proteolítica in vitro posterior i portar l’enzim a escala industrial pilot. El projecte implica tota la cadena de desenvolupament des de biologia molecular per disenyar diferents sistems d'expressió fins el desenvolupament a planta pilot.
EstadoActivo
Fecha de inicio/Fecha fin9/01/239/01/26