Chemical Reactions for Innovative Solutions

  • Cuenca González, Ana Belén (Investigador principal)
  • Berzosa Rodríguez, Xavier (Investigador/a)
  • Chen Chen, Wei Wen (Investigador/a)
  • Cosialls, Raúl (Investigador/a)
  • Illobre Cuartero, María (Investigador/a)
  • Ketsela Albertí, Gabriel (Investigador/a)
  • Martín Bernardos, Jorge David (Investigador/a)
  • Nadal-Gratacos, Nuria (Investigador/a)
  • Rulli, Federica (Investigador/a)
  • Shafir, Alexandr (Investigador/a)

Proyecto: Ayudas a grupos y redesGrupos de investigación

Detalles del proyecto

Descripción

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut

CRISOL neix amb vocació de consolidar un equip potent i capaç d’aportar eines químiques innovadores que donin solucions als reptes de la Ciència Molecular, disciplina que es troba al cor d’activitat claus per a la Societat, com ara la Química Mèdica i de Processos, o la Ciència de Materials. En aquesta tasca es combinaran el disseny de nous reactius amb paradigmes trencadors en la formació d’enllaços químics que sorgeixen de l’ús de llum o electricitat. El potencial de CRISOL es basa en la gran experiència dels doctors fundadors, i la capacitat de l’equip jove. La Dra. Cuenca (IQS, IP) i el Dr. Shafir (IQAC), finançats ininterrompudament (CTQ2017-86936-P i PID2020-113661GBI00), han estat contribuint amb mètodes altament innovadors de formació d’enllaços químics (ACIE 2020 i 2021, Chem. Sci. 2021, JACS 2021). Els horitzons de CRISOL s’estenen també cap a processos sostenibles gracies a la incorporació del Dr. X. Berzosa amb trajectòria industrial i recerca sobre química en flux continu.
SiglaCRISOL
EstadoActivo
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/2230/06/25