Òpera, comunicació i societat

Proyecto: Ayudas internas/convocatorias propiasProyectos

Detalles del proyecto

Descripción

Materialitzada en forma de 3 publicacions (1 en llibre d'editorial de prestigi i 2 en dos articles en revistes d'impacte), la recerca que ens disposem a abordar continua en la línia del que hem desenvoluoat en altres projectes: el reflex de l'impacte social de l'òpera en mitjans de comunicació de masses. Per a tal tasca ens centrem en primer lloc en les feines de divulgació (premsa escrita, ràdio i televisió) de Jaume Tribó -de qui en ressenyem la biografia artística-, apuntador i annalista del Gran Teatre del Liceu, autor dels annals compresos entre 1847 i 1897; 1927-1947 i 1997-2019; per altra banda, estudiem l'impacte de les publicacions de premsa que recullen l'activitat operística a Barcelona en el moment dels orígens de la premsa diària a Barcelona (des de 1792, any del naixement del Diario de Barcelona) fins a la seva consolidació i de l'altra les primeres operacions del que ara anomenaríem "marqueting" i que es tradueixen en publicacions (fulletons, cartells, anuncis a la premsa) dels diferents teatres de la capital catalana. Unes mostres clares de la pèrdua de la llengua italiana hegemònica a benefici de la llengua castellana com a via de comunicació, a les portes del que després coneixerem com a Reinaixença.
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/2031/12/20