Turisme responsable i Intel·ligència artificial: Aplicacions tecnològiques per a la innovació en sostenibilitat del turisme enfocades en la planificació i la gestió de la destinació turística

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

"Amb més 1500 milions d’arribades de turistes internacionals al 2019 la progressió del turisme ha estat imparable en els darrers 10 anys segons la Organització Mundial del Turisme (OMT). La salut d’aquesta indústria influeix en l’economia mundial i en d’altres sectors com l’energètic, el transport o l’alimentació molt vinculats a la mobilitat per citar alguns exemples com s’ha posat de manifest durant el COVID. No obstant, l’increment constant i no controlat del turisme té efectes colaterals que afecten negativament els altres dos elements del triple compte de resultats: la social (l'impacte sobre les comunitats receptores especialment) i el medi ambient. A Espanya, el turisme representà el 2019 el 14,6% del PIB i el 13% dels llocs de treball amb 85 milions de turistes(12 milions de visitants, 12% PIB i 14% de l’ocupació a Barcelona).

Els efectes del turisme van portar a la OMT a establir un pla de treball per potenciar la contribució del turisme als 17 ODS. Aconseguir un sector turístic més sostenible requereix una revisió de les polítiques governamentals i els models de negoci on cal una estreta coordinació, cooperació i alineació de tots els actors implicats: empreses vinculades amb el turisme, institucions governamentals, responsables polítics, turistes i residents locals. En aquest sentit, els experts han posat de manifest com les tecnologies de la 4a revolució industrial com per exemple la IA, IOT o Big data esdevindran una peça fonamental per tal de monitoritzar, analitzar, identificar comportaments i generar accions que contribueixen a gestionar d’una manera responsable i sostenible el turisme.

La finalitat és analitzar la contribució de les tecnologies de la 4º revolució industrial per monitoritzar, analitzar i implementar accions que ajudin a la governança turística de les destinacions per contribuir a reduir l’impacte de la saturació turística en nuclis urbans i, conseqüentment, millorar l’experiència del turista i la qualitat de vida dels residents."
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20

Paraules Clau

  • Social innovation
  • Artificial Intelligence
  • Hospitality
  • Tourism
  • Mass Tourism
  • Digital Transformation