Modelització i caracterització de solvents eutèctics per aplicacions en separació de gasos i solubilitat de fàrmacs

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

"El repte global d’aquest projecte s’emmarca dintre de l’àmbit sectorial d’energia i recursos (Eix 1 – RIS3CAT) i es focalitza en la caracterització de materials avançats (Eix 3 – RIS3CAT) mitjançant modelització molecular. Concretament, el projecte proposat estudiarà solvents de nova generació: els solvents eutèctics profunds (DESs, en anglès) per a la seva aplicació en dues grans àrees d’interès: la captura i recuperació de gasos (diòxid de carboni i gasos fluorats) i l’augment de la solubilitat de productes farmacèutics.
Les propietats úniques d’aquests solvents vénen determinades per una xarxa d’enllaços d’hidrogen que es produeixen entre els compostos que formen l’eutèctic. Per aquest motiu, s’utilitzaran eines de modelització i simulació molecular, com l’equació d’estat avançada soft-SAFT i el software de computació COSMO-RS, per a desenvolupar un conjunt de models moleculars que permetin estudiar les propietats fisicoquímiques d’aquests compostos mitjançant mètodes semi-predictius i amb alta capacitat de transferibilitat. Aquest treball inclou l’estudi termodinàmic d’un conjunt variat de solvents eutèctics formats a partir de diferents sals combinades amb un àcid o un glicol. S’avaluarà la seva capacitat per capturar i separar gasos per una banda, així com la seva capacitat per augmentar el grau de dissolució de diferents fàrmacs en solucions aquoses. Aquest informació serà clau per a poder dissenyar a mida els processos industrial amb fiabilitat.
Per a dur a terme aquest projecte i garantir el seu èxit, es comptarà amb la col·laboració de tres institucions: la Universitat d’Aveiro (Portugal), la Universitat Nova de Lisboa (Portugal) i l’Institut del Petroli (Emirats Àrabs). Les dues primeres facilitaran dades experimentals que serviran per a poder desenvolupar i ajustar els models moleculars proposats. Per la seva banda, l’Institut del Petroli donarà assessorament en la part de modelat, gràcies a l’experiència de la Dra. Lourdes Vega en aquesta àrea."

Layman's description

"El repte global d’aquest projecte s’emmarca dintre de l’àmbit sectorial d’energia i recursos (Eix 1 – RIS3CAT) i es focalitza en la caracterització de materials avançats (Eix 3 – RIS3CAT) mitjançant modelització molecular. Concretament, el projecte proposat estudiarà solvents de nova generació: els solvents eutèctics profunds (DESs, en anglès) per a la seva aplicació en dues grans àrees d’interès: la captura i recuperació de gasos (diòxid de carboni i gasos fluorats) i l’augment de la solubilitat de productes farmacèutics.
Les propietats úniques d’aquests solvents vénen determinades per una xarxa d’enllaços d’hidrogen que es produeixen entre els compostos que formen l’eutèctic. Per aquest motiu, s’utilitzaran eines de modelització i simulació molecular, com l’equació d’estat avançada soft-SAFT i el software de computació COSMO-RS, per a desenvolupar un conjunt de models moleculars que permetin estudiar les propietats fisicoquímiques d’aquests compostos mitjançant mètodes semi-predictius i amb alta capacitat de transferibilitat. Aquest treball inclou l’estudi termodinàmic d’un conjunt variat de solvents eutèctics formats a partir de diferents sals combinades amb un àcid o un glicol. S’avaluarà la seva capacitat per capturar i separar gasos per una banda, així com la seva capacitat per augmentar el grau de dissolució de diferents fàrmacs en solucions aquoses. Aquest informació serà clau per a poder dissenyar a mida els processos industrial amb fiabilitat.
Per a dur a terme aquest projecte i garantir el seu èxit, es comptarà amb la col·laboració de tres institucions: la Universitat d’Aveiro (Portugal), la Universitat Nova de Lisboa (Portugal) i l’Institut del Petroli (Emirats Àrabs). Les dues primeres facilitaran dades experimentals que serviran per a poder desenvolupar i ajustar els models moleculars proposats. Per la seva banda, l’Institut del Petroli donarà assessorament en la part de modelat, gràcies a l’experiència de la Dra. Lourdes Vega en aquesta àrea."
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17