L'impacte de la crisi del Covid-19 en el comportament del consumidor envers els productes de proximitat

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

"L’impacte de la crisi del Covid-19 ha suposat per a petites i mitjanes empreses de productes alimentaris el trencament de la cadena de subministrament, la pèrdua de vendes pel tancament, i la posterior baixa activitat en els processos de recuperació de la nova normalitat, d'un dels canals de venda fonamentals per aquestes empreses, l’hostaleria. Aquesta pèrdua d'activitat no s'ha compensat amb l'increment de vendes al consumidor final tot i que han aparegut informes de consultores (Kantar, Nielsen, Aecoc), que indicarien que els consumidors espanyols es proposarien comprar més productes de proximitat perquè són més saludables i més sostenibles, tot ajudant a la millora de l’economia de proximitat. No obstant això, no disposem d’evidències científiques sobre l’impacte d’una crisi com la del Covid-19, o anteriors (MERS, SARS), en els consumidors que els impulsi a una actitud més favorable envers la compra de productes de proximitat. Conscients d’aquesta situació, el grup de recerca CONHATIVE va començar a treballar en les primeres aproximacions teòriques i preguntes de recerca durant el confinament. Aquesta primera aproximació ens ha permès també la incorporació d’una nova doctoranda, Núria Casas González, que hi focalitzarà la seva tesi doctoral. Conseqüentment, l’objectiu d’aquesta recerca és desenvolupar i provar un model de relacions causals que examini els factors que influencien en les actituds dels consumidors espanyols en la compra de productes de proximitat en un context de Covid-19. Més concretament:
• Conèixer si el comportament de compra del consumidor variarà arran de la situació de pandèmia del Covid-19 i si aquesta explica un canvi de tendència en relació als productes de proximitat
• Identificar aquells factors que expliquen les actituds i intencions de compra del consumidor en relació als productes de proximitat
• Identificar barreres que impedeixen que els consumidors tinguin accés a l’oferta dels productes locals/de proximitat."
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20

Paraules Clau

  • TPB
  • Attitude
  • Local food
  • Subjective norm
  • Pandemic
  • Locavorism
  • switching intentions
  • internal locus of control
  • Covid-19
  • purchase intentions