Building Blocks per a Biorefineria. Obtenció de formaldehid a partir de CO2

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

La metanació del CO2 és una reacció de gran interès per a processos de captura de CO2 i com a sistema d’emmagatzematge d’energies renovables basat en la conversió d’electricitat en gas natural sintètic. Aquesta reacció és de tipus exotèrmic (Hº = -164 kJ/mol) i es dóna entre CO2 i H2 per a produir CH4 i H2O. Típicament es produeix entre 200 i 450ºC, depenent del catalitzador i de les condicions experimentals. L’electròlisi de l’aigua és una tecnologia madura per a produir H2 i en un cicle d’economia circular, l’hidrogen necessari per a la reacció es produiria per hidròlisi de l’aigua producte de la metanació. El CO2 pot ser convenientment recuperat de processos industrials com son la combustió de la biomassa, les plantes de biogàs, les plantes de generació d’energia, les refineries de petroli o l’industria cimentera. Així, integrar l’electròlisi de l’aigua amb la metanació és una mode eficient d’emmagatzemat d’energia de fonts renovables. La recerca en aquest camp s’ha vist incrementada en els últims 10 anys. A IQS en concret, s’ha desenvolupat un reactor d’arc voltaic, llit fluïditzat i plasma fred d’argó (finançat amb diners de la passada convocatòria URL 2017) en el què s’ha estudiat la conversió del CO2 en CO donant resultats molt prometedors: rendiments de formació de CO del 70% i de CH4 del 2% amb voltatges de 30kV i freqüències de 20kHz. Aquests resultats han portat a estudiar la possibilitat d’utilitzar aire com a gas portador, fent el procés molt més barat així com sintetitzar altres compostos com ara l’àcid fòrmic o el formaldehid. Així, es planteja el CO2 com a precursor de Building blocs de la indústria química i de la biorefineria. Notablement, el formaldehid com a reactiu bàsic per a la formació de resines fenòliques a partir de la lignina. Així, es podria buscar un procés d’economia circular en el que es poguessin obtenir bioplàstics a partir de biomassa lignocel·lulòsica i CO2.

Layman's description

La metanació del CO2 és una reacció de gran interès per a processos de captura de CO2 i com a sistema d’emmagatzematge d’energies renovables basat en la conversió d’electricitat en gas natural sintètic. Aquesta reacció és de tipus exotèrmic (Hº = -164 kJ/mol) i es dóna entre CO2 i H2 per a produir CH4 i H2O. Típicament es produeix entre 200 i 450ºC, depenent del catalitzador i de les condicions experimentals. L’electròlisi de l’aigua és una tecnologia madura per a produir H2 i en un cicle d’economia circular, l’hidrogen necessari per a la reacció es produiria per hidròlisi de l’aigua producte de la metanació. El CO2 pot ser convenientment recuperat de processos industrials com son la combustió de la biomassa, les plantes de biogàs, les plantes de generació d’energia, les refineries de petroli o l’industria cimentera. Així, integrar l’electròlisi de l’aigua amb la metanació és una mode eficient d’emmagatzemat d’energia de fonts renovables. La recerca en aquest camp s’ha vist incrementada en els últims 10 anys. A IQS en concret, s’ha desenvolupat un reactor d’arc voltaic, llit fluïditzat i plasma fred d’argó (finançat amb diners de la passada convocatòria URL 2017) en el què s’ha estudiat la conversió del CO2 en CO donant resultats molt prometedors: rendiments de formació de CO del 70% i de CH4 del 2% amb voltatges de 30kV i freqüències de 20kHz. Aquests resultats han portat a estudiar la possibilitat d’utilitzar aire com a gas portador, fent el procés molt més barat així com sintetitzar altres compostos com ara l’àcid fòrmic o el formaldehid. Així, es planteja el CO2 com a precursor de Building blocs de la indústria química i de la biorefineria. Notablement, el formaldehid com a reactiu bàsic per a la formació de resines fenòliques a partir de la lignina. Així, es podria buscar un procés d’economia circular en el que es poguessin obtenir bioplàstics a partir de biomassa lignocel·lulòsica i CO2.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19