Aplicació de la tecnologia UV-LED a la reutilització d'aigües residuals - REULED

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

"La reutilització d’aigües residuals depurades representa un recurs hídric fonamental en regions d’escassetat d’aigua com ara els països de la conca Mediterrània. Així, el reg dels camps i dels parcs públics, la neteja de les ciutats o la recàrrega dels aqüífers poden ser duts a terme amb una aigua que, sense ser potable, té la qualitat suficient per a aquestes finalitats.

L’objectiu principal d’aquest projecte és validar un fotoreactor equipat amb làmpada ultravioleta-LED (UV-LED) com a procés de referència en el tractament d'aigües residuals per a reutilització. Aquesta proposta s’alinea perfectament amb l’estratègia Ris3Cat ja que tindrà com a cofinançament el projecte REGiREU - Recerca en tecnologies de regeneració d’aigua i gestió del risc per la reutilització de la Comunitat Ris3Cat – Aigua.

Mitjançant experiments a escala laboratori s’estudiaran diverses condicions d’operació (longitud d’ona, dosi d’irradiació,...) en el tractament d’efluents secundaris depurats. L’estudi es realitzarà en tres fases. En una primera fase es dissenyarà i es construirà el fotoreactor equipat amb UV-LEDs. En una segona fase es seleccionarà un microorganisme patogen regulat pel Reial Decret de reutilització (RD 1620/2007) i un microcontaminant orgànic i es posaran les corresponents metodologies d’anàlisi a punt. En una tercera fase s’estudiarà la capacitat de la tecnologia per l’eliminació de microcontaminants, l’eliminació de la càrrega microbiològica així com es duran a terme anàlisis comparatius amb làmpades d’irradiació UV tradicional de vapor de mercuri.
"

Layman's description

"La reutilització d’aigües residuals depurades representa un recurs hídric fonamental en regions d’escassetat d’aigua com ara els països de la conca Mediterrània. Així, el reg dels camps i dels parcs públics, la neteja de les ciutats o la recàrrega dels aqüífers poden ser duts a terme amb una aigua que, sense ser potable, té la qualitat suficient per a aquestes finalitats.

L’objectiu principal d’aquest projecte és validar un fotoreactor equipat amb làmpada ultravioleta-LED (UV-LED) com a procés de referència en el tractament d'aigües residuals per a reutilització. Aquesta proposta s’alinea perfectament amb l’estratègia Ris3Cat ja que tindrà com a cofinançament el projecte REGiREU - Recerca en tecnologies de regeneració d’aigua i gestió del risc per la reutilització de la Comunitat Ris3Cat – Aigua.

Mitjançant experiments a escala laboratori s’estudiaran diverses condicions d’operació (longitud d’ona, dosi d’irradiació,...) en el tractament d’efluents secundaris depurats. L’estudi es realitzarà en tres fases. En una primera fase es dissenyarà i es construirà el fotoreactor equipat amb UV-LEDs. En una segona fase es seleccionarà un microorganisme patogen regulat pel Reial Decret de reutilització (RD 1620/2007) i un microcontaminant orgànic i es posaran les corresponents metodologies d’anàlisi a punt. En una tercera fase s’estudiarà la capacitat de la tecnologia per l’eliminació de microcontaminants, l’eliminació de la càrrega microbiològica així com es duran a terme anàlisis comparatius amb làmpades d’irradiació UV tradicional de vapor de mercuri.
"
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18