Validació, transferència i explotació de biòtops actius per a la regeneració de la biodiversitat marina

Projecte: Ajuts a projectesTransferència

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.

Agricultural and Biological Sciences

Arts and Humanities