Tipologies de conflictes ètics i formes de gestió entre els professionals de l'Educació social i el treball social que treballen en l'àmbit de la diversitat funcional i en recursos sociosanitaris

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

1. Identificar les particularitats de dos àmbits professionals molt específics com són el de les persones amb diversitat funcional i el de l'àmbit de la salut pel que fa a la tipologia de conflictes ètics que experimenten i les formes de gestió que utilitzen. 2. Comparar els resultats amb les dades del primer estudi generalista que fam realitzar l'any passat sobre conflictes ètics en l'Educació Social i el Treball Social per identificar desviacions específiques d'aquests àmbits respecte del marc general de les dues professions. 3. Elaborar propostes formatives i d'assessorament específiques per a aquests dos àmbits i implementar-les en la formació bàsica de la facultat, així com en la formació permanent en màsters i postgraus i en assessoraments a equips professionals.

Layman's description

1. Identificar les particularitats de dos àmbits professionals molt específics com són el de les persones amb diversitat funcional i el de l'àmbit de la salut pel que fa a la tipologia de conflictes ètics que experimenten i les formes de gestió que utilitzen. 2. Comparar els resultats amb les dades del primer estudi generalista que fam realitzar l'any passat sobre conflictes ètics en l'Educació Social i el Treball Social per identificar desviacions específiques d'aquests àmbits respecte del marc general de les dues professions. 3. Elaborar propostes formatives i d'assessorament específiques per a aquests dos àmbits i implementar-les en la formació bàsica de la facultat, així com en la formació permanent en màsters i postgraus i en assessoraments a equips professionals.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1531/12/15

Paraules Clau

  • Diversitat funcional
  • Educació social
  • Deontologia professional
  • Conflictes ètics
  • Treball social