Suport a la participació al BDVA

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"La Big Data Value Association (BDVA) és una organització internacional sense ànim de lucre impulsada per la indústria amb 200 membres a tot Europa i una composició equilibrada de grans, petites i mitjanes indústries, així com organitzacions de recerca i usuaris. BDVA és la contrapartida privada de la Comissió Europea per implementar el programa PPP de Big Data Value. La missió de la BDVA és desenvolupar l’ecosistema d’innovació que permeti a Europa la transformació digital aportant el màxim benefici econòmic i social, i aconseguint i mantenint el lideratge europeu en la creació de Big Data Value i la intel·ligència artificial (IA).

L'Associació, per aconseguir els seus objectius, realitza activitats com ara:
col·laborar amb la COMISSIÓ europea per desenvolupar objectius estratègics de recerca i innovació del Big Data Europeu i donar suport a la seva implementació; millorar la competitivitat industrial d'Europa en el Big Data Value i contribuir al desenvolupament de polítiques, l'educació i la tecnologia de la ramificació en el sentit més ampli possible i abordar qüestions ètiques, legals i socials.

Recentment, associada amb la Robotics PPP, han presentat una agenda estratègica de recerca per la intel·ligència artificial a Europa.

El BDVA PPP és un interlocutor privilegiat de la comissió europea en temes de recerca en dades i IA que ajuda a definir l’estratègia de recerca en aquests temes. Els comissaris europeus solen assistir a les reunions del BDVA i els projectes europeus formats per membres del PPP ténen més possibilitats de ser finançats.

L’objectiu de la proposta es participar de manera activa al BDVA PPP per tenir una visió interna de les línies de treball que es preveuen en l’àrea i participar com a partner en projectes europeus. Les línies de treball semblen principalment del DS4DS, però també impacten en altres grups de recerca, com ara el GRITS, GTM i fins i tot IAR, GREITM o GRETEL."

Layman's description

"La Big Data Value Association (BDVA) és una organització internacional sense ànim de lucre impulsada per la indústria amb 200 membres a tot Europa i una composició equilibrada de grans, petites i mitjanes indústries, així com organitzacions de recerca i usuaris. BDVA és la contrapartida privada de la Comissió Europea per implementar el programa PPP de Big Data Value. La missió de la BDVA és desenvolupar l’ecosistema d’innovació que permeti a Europa la transformació digital aportant el màxim benefici econòmic i social, i aconseguint i mantenint el lideratge europeu en la creació de Big Data Value i la intel·ligència artificial (IA).

L'Associació, per aconseguir els seus objectius, realitza activitats com ara:
col·laborar amb la COMISSIÓ europea per desenvolupar objectius estratègics de recerca i innovació del Big Data Europeu i donar suport a la seva implementació; millorar la competitivitat industrial d'Europa en el Big Data Value i contribuir al desenvolupament de polítiques, l'educació i la tecnologia de la ramificació en el sentit més ampli possible i abordar qüestions ètiques, legals i socials.

Recentment, associada amb la Robotics PPP, han presentat una agenda estratègica de recerca per la intel·ligència artificial a Europa.

El BDVA PPP és un interlocutor privilegiat de la comissió europea en temes de recerca en dades i IA que ajuda a definir l’estratègia de recerca en aquests temes. Els comissaris europeus solen assistir a les reunions del BDVA i els projectes europeus formats per membres del PPP ténen més possibilitats de ser finançats.

L’objectiu de la proposta es participar de manera activa al BDVA PPP per tenir una visió interna de les línies de treball que es preveuen en l’àrea i participar com a partner en projectes europeus. Les línies de treball semblen principalment del DS4DS, però també impacten en altres grups de recerca, com ara el GRITS, GTM i fins i tot IAR, GREITM o GRETEL."
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1931/12/19