Detalls del projecte

Description

"Aquest projecte està en consonància amb les línies estratègiques definides per la Fundació Pere Tarrés i la URL relacionades amb l’impacte social de la recerca. Neix de la voluntat d’identificar necessitats emergents en el treball socioeducatiu amb infants, adolescents i joves, especialment aquelles relacionades amb les necessitats no materials.
En aquest marc general, el projecte es centra en completar un estudi previ sobre necessitats no materials en els centres socioeducatius i contribuir a la construcció del marc teòric d’un nou projecte sobre soledats juvenils, en el context d’un projecte més ampli compartit amb 17 investigadors i investigadores.

Els objectius del projecte són:

1. Completar l’anàlisi de les necessitats no-materials d’infants, adolescents i joves que participen en els centres socioeducatius i de les necessitats formatives dels professionals que se’n deriven

2. Realitzar una revisió de la literatura disponible en matèria de soledats juvenils, per tal de contribuir a la construcció del marc teòric del projecte TRANSVITA JOVEN, que l’equip d’investigadors d’aquest projecte estem definit per a la seva presentació a la propera convocatòria del Pla Estatal d’I+D+i

TRANSVITA JOVE vol comprendre el problema de la soledat no desitjada experimentada per una part de la població juvenil. D'altra banda, també es planteja explorar el potencial d'aquests processos per descobrir noves perspectives en la formació de professionals, en el disseny de polítiques de joventut i en la concepció mateixa del model actual d'Estat de Benestar, que necessàriament ha d'ajustar-se a un moment històric marcat per la desigualtat , l'acceleració i la incertesa. Aquests fenòmens s'han vist accentuats durant la pandèmia i impacten, de manera especial, en el benestar dels joves. Es tracta d'un projecte que estem construint en el marc ACM."

Layman's description

"Aquest projecte està en consonància amb les línies estratègiques definides per la Fundació Pere Tarrés i la URL relacionades amb l’impacte social de la recerca. Neix de la voluntat d’identificar necessitats emergents en el treball socioeducatiu amb infants, adolescents i joves, especialment aquelles relacionades amb les necessitats no materials.
En aquest marc general, el projecte es centra en completar un estudi previ sobre necessitats no materials en els centres socioeducatius i contribuir a la construcció del marc teòric d’un nou projecte sobre soledats juvenils, en el context d’un projecte més ampli compartit amb 17 investigadors i investigadores.

Els objectius del projecte són:

1. Completar l’anàlisi de les necessitats no-materials d’infants, adolescents i joves que participen en els centres socioeducatius i de les necessitats formatives dels professionals que se’n deriven

2. Realitzar una revisió de la literatura disponible en matèria de soledats juvenils, per tal de contribuir a la construcció del marc teòric del projecte TRANSVITA JOVEN, que l’equip d’investigadors d’aquest projecte estem definit per a la seva presentació a la propera convocatòria del Pla Estatal d’I+D+i

TRANSVITA JOVE vol comprendre el problema de la soledat no desitjada experimentada per una part de la població juvenil. D'altra banda, també es planteja explorar el potencial d'aquests processos per descobrir noves perspectives en la formació de professionals, en el disseny de polítiques de joventut i en la concepció mateixa del model actual d'Estat de Benestar, que necessàriament ha d'ajustar-se a un moment històric marcat per la desigualtat , l'acceleració i la incertesa. Aquests fenòmens s'han vist accentuats durant la pandèmia i impacten, de manera especial, en el benestar dels joves. Es tracta d'un projecte que estem construint en el marc ACM."
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/2131/12/21