Soledad juvenil no deseada y diversidad. Un estudio desde la perspectiva interseccional en el marco del proyecto TRANSVITA

 • López Jiménez, Francisco José (PI)
 • Villaescusa Peral, María (PI)
 • Mota López, Rosalía (PI)
 • Navarro Segura, Lisette (Investigador/a)
 • Torras Genís, Isabel (Investigador/a)
 • Martínez Rivera, Oscar (Investigador/a)
 • Benavent Vallés, Enric (Investigador/a)
 • Alonso López, Cristina (Investigador/a)
 • Lázaro Fernández, Santa (Investigador/a)
 • Rubio Guzmán, Eva (Investigador/a)
 • Urosa Sanz , Belén (Investigador/a)
 • Rodríguez-Berrio,  Arantxa (Investigador/a)
 • Beloqui Marañón,  Usue (Investigador/a)
 • Mosteiro Pascual, Amaia (Investigador/a)
 • Aristegui Fradua, Iratxe (Investigador/a)
 • Maiztegui Oñate, Concepción (Investigador/a)
 • Fonseca Peso, Janire (Investigador/a)
 • Ruiz Narezo, Marta (Investigador/a)
 • Yurrebaso Atutxa, Garazi (Investigador/a)
 • Calvo, Rocío (Investigador/a)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusActiu
Data efectiva d'inici i finalització1/06/2331/05/24