Recerca empírica en govern corporatiu

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

El grup de recerca en governança empresarial s’interessa per aquelles qüestions relacionades amb el bon govern de l’empresa entès en sentit ampli, des d’un enfocament empíric. El grup dedica especial atenció al rol de l’auditoria, a les limitacions dels codis de bon govern per mesurar de forma acurada el bon govern de l’empresa, i a les diferències en els indicadors de bon govern depenent de la tradició legal del país. Les línies de recerca del grup s’emmarquen en la segona focus àrea (Management i Responsabilitat Social) del Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) Aristos Campus Mundus 2015 (ACM 2015). Les publicacions en revistes nacionals i internacionals, les presentacions en congressos de referència i les tesis doctorals defensades i en curs durant els últims anys proporcionen indicadors de qualitat de la recerca que es duu a terme. El projecte que es demana persegueix principalment poder disposar de les bases de dades imprescindibles per poder desenvolupar investigació empírica de qualitat en els l’àmbit de recerca del grup.

Layman's description

El grup de recerca en governança empresarial s’interessa per aquelles qüestions relacionades amb el bon govern de l’empresa entès en sentit ampli, des d’un enfocament empíric. El grup dedica especial atenció al rol de l’auditoria, a les limitacions dels codis de bon govern per mesurar de forma acurada el bon govern de l’empresa, i a les diferències en els indicadors de bon govern depenent de la tradició legal del país. Les línies de recerca del grup s’emmarquen en la segona focus àrea (Management i Responsabilitat Social) del Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) Aristos Campus Mundus 2015 (ACM 2015). Les publicacions en revistes nacionals i internacionals, les presentacions en congressos de referència i les tesis doctorals defensades i en curs durant els últims anys proporcionen indicadors de qualitat de la recerca que es duu a terme. El projecte que es demana persegueix principalment poder disposar de les bases de dades imprescindibles per poder desenvolupar investigació empírica de qualitat en els l’àmbit de recerca del grup.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1531/12/15