Reasoning with hesitant terms and consensus measurement

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"PRIMER OBJECTIU:
Disseny d' un procés iteratiu que permeti determinar variables o criteris per a l’avaluació de d’alternatives en sistemes per a la presa de decisions amb incertesa. Es pretén que el procés consisteixi en dues fases:
En primer lloc, l’extracció de coneixement a partir de les persones referents que tinguin experiència en l’àrea d’interès. Es realitzarà una sessió participativa amb dinamització amb diverses iteracions.
En segon lloc, a partir de valoracions donades pels propis participants/experts es calcularà per a cada variable considerada, la seva rellevància i el consens existent en la valoració donada per part dels experts. Aquest procés s’aplicarà a dos casos reals:
- La generació i valoració d’alternatives en emprenedoria social en el marc de petita i mitjana empresa industrial
- La definició del concepte de “early adopters” en sectors empresarials no corresponents a empreses tecnològiques.

SEGON OBJECTIU:
És pretenen finalitzar dos estudis que es basen en la utilització valoracions lingüístiques amb imprecisió. Aquest tipus de descripcions són considerades, en la literatura, apropiades per a capturar la incertesa i la imprecisió existent en el raonament que utilitzem els humans quan expressem preferències. Com output, pensem que poden conduir a la presentació de resultats en el Workshop sobre Raonament Qualitatiu QR2018 que se celebrarà a Estocolm el 13 de Juliol de 2018. Es pretén també sotmetre els resultats a dues publicacions a revistes amb factor d’impacte.

TERCER OBJECTIU:
Realitzar una recerca interdisciplinari juntament amb investigadors d'altres grups d’ESADE i altres centres de recerca sobre “A fuzzy logic approach to assess tourists’ ecological attitude"".
Com a resultat es pretén sotmetre els resultats al Workshop JARCA que se celebrarà a Alacant del 25 al 27 de Juny de 2018 i preparar un article per una revista amb factor d'Impacte en l'àrea de turisme.
"

Layman's description

"PRIMER OBJECTIU:
Disseny d' un procés iteratiu que permeti determinar variables o criteris per a l’avaluació de d’alternatives en sistemes per a la presa de decisions amb incertesa. Es pretén que el procés consisteixi en dues fases:
En primer lloc, l’extracció de coneixement a partir de les persones referents que tinguin experiència en l’àrea d’interès. Es realitzarà una sessió participativa amb dinamització amb diverses iteracions.
En segon lloc, a partir de valoracions donades pels propis participants/experts es calcularà per a cada variable considerada, la seva rellevància i el consens existent en la valoració donada per part dels experts. Aquest procés s’aplicarà a dos casos reals:
- La generació i valoració d’alternatives en emprenedoria social en el marc de petita i mitjana empresa industrial
- La definició del concepte de “early adopters” en sectors empresarials no corresponents a empreses tecnològiques.

SEGON OBJECTIU:
És pretenen finalitzar dos estudis que es basen en la utilització valoracions lingüístiques amb imprecisió. Aquest tipus de descripcions són considerades, en la literatura, apropiades per a capturar la incertesa i la imprecisió existent en el raonament que utilitzem els humans quan expressem preferències. Com output, pensem que poden conduir a la presentació de resultats en el Workshop sobre Raonament Qualitatiu QR2018 que se celebrarà a Estocolm el 13 de Juliol de 2018. Es pretén també sotmetre els resultats a dues publicacions a revistes amb factor d’impacte.

TERCER OBJECTIU:
Realitzar una recerca interdisciplinari juntament amb investigadors d'altres grups d’ESADE i altres centres de recerca sobre “A fuzzy logic approach to assess tourists’ ecological attitude"".
Com a resultat es pretén sotmetre els resultats al Workshop JARCA que se celebrarà a Alacant del 25 al 27 de Juny de 2018 i preparar un article per una revista amb factor d'Impacte en l'àrea de turisme.
"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1831/12/18