Real-Life Scenarios Adaptation of Anomalous Noise Events Detector in Urban and Suburban Environments

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"El GTM treballa des del 2014 en el projecte LIFE+ DYNAMAP que té per objectiu el mapeig automàtic del soroll de trànsit a la ciutat per a SmartCities. La tecnologia en la què es recolza la participació del GTM en aquest projecte és la identificació d'esdeveniments anòmals en entorns urbans i suburbans, distingint-los del soroll de tràfic rodat, amb un algorisme anomenat Anomalous Noise Events Detector (ANED). L’any 2017, els Drs. Alsina, Socoró i Alías ja van rebre l’ajuda “Acoustic event recognition algorithms: from smart cities to ecologic issues and health” 2017-URL-Proj-013, que va permetre explorar l’aplicació de la tecnologia a altres àmbits de treball com són la bioacústica i la salut.
El projecte DYNAMAP ja es troba en fase de proves en les xarxes de sensors acústics desplegades a Roma i a Milà. Això implica la obtenció de grans quantitats de dades crues in-situ, i requereix d’un esforç important d’anàlisi per tal d’ajustar l’ANED a la implementació a temps real. Aquest projecte permetrà a l’equip del projecte madurar la tecnologia tant des d’un punt de vista científic com de funcionament en un entorn real, dins d’un node d’una xarxa WASN comercial, amb focus en els objectius següents:
- Anàlisi i etiquetatge dels dos conjunts de dades recopilades en entorn urbà (Milà) i suburbà (Roma) per a posar a disposició del grup una base de dades complet per a millorar l’algorisme ANED.
- Per tal de donar més continuïtat la investigació realitzada en el marc del projecte DYNAMAP, es treballarà en la preparació d’una proposta per a un projecte europeu amb una part del consorci del projecte per lliurar el gener del 2019, en el marc del call HORIZON 2020 LC-MG-1-9-2019.
"

Layman's description

"El GTM treballa des del 2014 en el projecte LIFE+ DYNAMAP que té per objectiu el mapeig automàtic del soroll de trànsit a la ciutat per a SmartCities. La tecnologia en la què es recolza la participació del GTM en aquest projecte és la identificació d'esdeveniments anòmals en entorns urbans i suburbans, distingint-los del soroll de tràfic rodat, amb un algorisme anomenat Anomalous Noise Events Detector (ANED). L’any 2017, els Drs. Alsina, Socoró i Alías ja van rebre l’ajuda “Acoustic event recognition algorithms: from smart cities to ecologic issues and health” 2017-URL-Proj-013, que va permetre explorar l’aplicació de la tecnologia a altres àmbits de treball com són la bioacústica i la salut.
El projecte DYNAMAP ja es troba en fase de proves en les xarxes de sensors acústics desplegades a Roma i a Milà. Això implica la obtenció de grans quantitats de dades crues in-situ, i requereix d’un esforç important d’anàlisi per tal d’ajustar l’ANED a la implementació a temps real. Aquest projecte permetrà a l’equip del projecte madurar la tecnologia tant des d’un punt de vista científic com de funcionament en un entorn real, dins d’un node d’una xarxa WASN comercial, amb focus en els objectius següents:
- Anàlisi i etiquetatge dels dos conjunts de dades recopilades en entorn urbà (Milà) i suburbà (Roma) per a posar a disposició del grup una base de dades complet per a millorar l’algorisme ANED.
- Per tal de donar més continuïtat la investigació realitzada en el marc del projecte DYNAMAP, es treballarà en la preparació d’una proposta per a un projecte europeu amb una part del consorci del projecte per lliurar el gener del 2019, en el marc del call HORIZON 2020 LC-MG-1-9-2019.
"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1831/12/18

Paraules Clau

  • Acoustic Monitoring
  • Acoustic Event Detection